Društvu GAM si prizadevamo za trajnostno in transparentno (so)delovanje, zato so vse informacije o našem delu javnega značaja!

Dostopne so tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

V skladu z določili vpisa Društva GAM Poslovni register Slovenije na tem mestu poleg vsebinskih in finančnih poročil o našem delu v posameznem letu objavljamo tudi razmerje/količnik med najvišjo in najnižjo plačo v naši organizaciji, ki je 1 : 1,3.