O nas

Gledališče Ane Monro (GAM) se je od ustanovitve leta 1981 iz majhne, a izrazno in umetniško močne gledališke skupine, ki je okrogla tri desetletja ustvarjala za ulico in na ulici, razvilo v referenčno producentsko hišo ter se oblikovalo v društvo (1990) in nevladno organizacijo (2019), ki deluje v javnem interesu na področju kulture (od 2014) ter vzgoje in izobraževanja (od 2017).

Najvišji organ Društva GAM je Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Glavno področje našega delovanja je javni prostor, ki ga v okviru svojih prosto dostopnih dogodkov spreminjamo v oder umetnosti in prostor srečevanja ter druženja najširših množic, ki jih za kratek čas povežemo v skupnost.

Radi se ponašamo z dejstvom, da vsak prostor spremenimo v gledališče.

 

Smo osrednja organizacija v Sloveniji in edina v Evropi, ki je dejavna na vseh področjih sodobnih performativnih uličnih umetnosti. Organiziramo namreč festivale in druge javne dogodke, kreiramo avtorske produkcije, izvajamo različne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja,vpeti pa smo tudi v mnoga mednarodna sodelovanja.

Naše raznolike dejavnosti so sistematizirane v štiri stebre, ki smo jih poimenovali FestivaliPrenos znanjaKreacija in Mednarodno. Noben steber seveda ni monoliten in vsakega tvorijo različne lokalne, vseslovenske in mednarodne vsebine, ki se med sabo prepletajo in dopolnjujejo.

Zavzemamo se za javni prostor kot prostor svobodnega, enakopravnega izražanja in delovanja in smo specialisti za organizacijo in izvedbo prosto dostopnih kulturno-družabnih dogodkov v njem.

Z njimi nagovarjajmo najbolj raznoliko občinstvo in spreminjamo namembnost urbanih kotičkov v mestih ter vanje privabljamo tudi ljudi, ki sicer ne obiskujejo kulturnih dogodkov.

 

KDO SMO


GORO OSOJNIK – predsednik in umetniški vodja

goro.anamonro@gmail.com / +386 41 723 146

ANŽE MOHORIČ – koordinator izobraževalnih, mednarodnih in digitalnih vsebin

anze.anamonro@gmail.com / +386 31 865 825

TEA VIDMAR – pedagoška vodja ŠUGLE

tea.anamonro@gmail.com / +386 31 578 501

ANKICA RADIVOJEVIĆ – administratorka in producentka

ankica.anamonro@gmail.com / +386 40 866 388

LEJA FORŠTNER – predstavnica za stike z javnostmi, urednica spletne strani, družbenih omrežij in publikacij GAM

leja.anamonro@gmail.com / +386 31 546 234


GLEDALIŠČE ANE MONRO
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1, 
1000 LJUBLJANA 

TRR: SI 56 0208 3001 0279 747 (NLB)

DŠ: SI 28749243

 

 

KAJ DELAMO


Naša osnovna dejavnost je ustvarjanje in predstavljanje gledališke umetnosti v javnem prostoru za najširše občinstvo. Z namenom spodbujanja umetniške rasti in povezovanja ustvarjalcev na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti, pa smo na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni aktivni tudi na področju prenosa znanja in izmenjave izkušenj ter partnerskega povezovanja oziroma sodelovanja.

POSLANSTVO IN VIZIJA


Naše poslanstvo je kontinuirano uporabljati, raziskovati in razvijati javni prostor kot prostor ustvarjanja in uprizarjanja gledališke umetnosti, prostor izobraževanja in umetniške komunikacije, pa tudi kot prostor srečevanja, druženja, povezovanja in sodelovanja širših množic.

Naša vizija je ohranjati javni prostor v Sloveniji odprt za umetnost in ljudi ter krepiti vlogo oziroma funkcijo sodobnih performativnih uličnih umetnosti pri tem.

DRUŽBENI UČINEK


Družbeni učinek ustvarjamo v odnosu do treh deležnikov:


 • GLEDALEC KOT POSAMEZNIK (prost dostop do kulturnih vsebin; aktivna participacija, neposreden stik z gledališčem in spoznavanje tega v novih dimenzijah; kulturno-umetnostna vzgoja, izkustveno učenje in razvoj ter krepitev kritičnega mišljenja oziroma kritične konzumacije kulturnih vsebin; socialno vključevanje oziroma krepitev socialnih veščin in socialne mreže; spoznavanje lokalnega okolja; spodbujanje prostovoljstva, spodbujanje zdravega življenjskega sloga oziroma preprečevanje nekemičnih zasvojenosti s tehnologijo);

 • UMETNIK (umetniška rast in razvoj skozi pridobivanje raznolikih performativnih in komunikacijskih kompetenc in veščin ter skozi krepitev prostorskega zavedanja in interakcije z občinstvom; prenos znanja in izkušenj; mobilnost ter povezovanje in medsebojno sodelovanje na različnih ravneh; mreženje in navezovanje poslovnih stikov; delo in zaslužek);

 • SKUPNOST/DRUŽBA (kohezija in krepitev skupnosti; ozaveščanje oziroma senzibilizacija o pomembnih družbenih temah in/ali vprašanjih ter odgovornem ravnanju do okolja; odpiranje novih prireditvenih prostorov in prostorov za srečevanje in druženje; spreminjanje namembnosti javnega prostora ter ozaveščanje ljudi o pravici do uporabe tega; krepitev lokalnih umetniških iniciativ in prispevek k razvoju turizma ter ekonomije v lokalnih skupnostih; krepitev prisotnosti sodobnih performativih uličnih umetnosti v slovenskem prostoru). 

PROGRAMSKA STRATEGIJA


Svoje poslanstvo in vizijo, s katerima ustvarjamo družbeni učinek, uresničujemo in ju bomo tudi v prihodnje uresničevali s/z:


 • organizacijo in izvedbo festivalov in drugih prosto dostopnih dogodkov, ki imajo poleg umetniške močno družabno komponento;

 • ohranjanjem in krepitvijo avtorske produkcije ter razvojem novih produktov v sodelovanju z v Sloveniji in mednarodnem okolju uveljavljenimi uličnimi ustvarjalci in izvajalci;

 • izobraževanjem in praktičnim usposabljanjem novih ter z zagotavljanjem podpore že izoblikovanim in uveljavljenim uličnim ustvarjalcem in izvajalcem;

 • izgradnjo skupnosti z občinstvom in umetniki na temelju kontinuiranega dialoga, interakcije, povezovanja ter sodelovanja z njimi;

 • aktivnim povezovanjem in partnerskim sodelovanjem s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini;

 • promocijo in krepitvijo prepoznavnosti ter vloge pripovednih, interaktivnih in inkluzivnih sodobnih performativnih uličnih umetnosti v nekulturnem sektorju;

 • neposrednim angažmajem na socialnem področju in področju urbanega razvoja;

 • poudarjenim naslavljanjem okoljskih, klimatskih, energijskih in biodiverzitetnih tematik.