O nas

Gledališče Ane Monro je osrednja ulično-gledališka organizacija v Sloveniji, ki umetnikom nudi rast, krepitev in ne nazadnje tudi zaslužek. Smo vodilni in referenčni strokovnjaki za izobraževanje na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti doma in v tujini. Od leta 2014 delujemo kot društvo v javnem interesu na področju kulture, leta 2017 pa smo pridobili še status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

KDO SMO

GORO OSOJNIK – predsednik društva in umetniški vodja festivalov

goro.anamonro@gmail.com / +386 41 723 146

POLONA PROSEN – izvršna producentka in soselektorica programskih vsebin

polona.anamonro@gmail.com / +386 31 874 443

ANKICA RADIVOJEVIĆ  – producentka in organizatorka

ankica.anamonro@gmail.com / +386 40 866 388

SARA ŠABEC – pedagoška vodja kulturno-umetniških projektov

sara.anamonro@gmail.com / +386 41 889 001

TEA VIDMAR – projektna vodja mednarodnih sodelovanj

tea.anamonro@gmail.com / +386 31 578 501

LEJA FORŠTNER – predstavnica za stike z javnostmi

leja.anamonro@gmail.com / +386 31 546 234

DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1, 
1000 LJUBLJANA 

TRR: SI 56 0208 3001 0279 747 (NLB)

DŠ: SI 28749243

 

 

KAJ DELAMO

Naše osnovno poslanstvo je promocija in razvoj uličnega gledališča in smo edina organizacija v Evropi, ki je dejavna na vseh področjih te umetnosti. Organiziramo namreč festivale in druge javne dogodke, izvajamo različne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, kreiramo avtorske produkcije, vpeti pa smo tudi v mnoga mednarodna sodelovanja. S svojo prosto dostopno gledališko umetnostjo na ulicah po vsej Sloveniji in zunaj njenih meja nagovarjajmo najbolj raznoliko občinstvo in spreminjamo namembnost prezrtih urbanih kotičkov v mestih ter vanje privabljamo tudi ljudi, ki sicer ne obiskujejo kulturnih dogodkov.

NAŠA VIZIJA

Prizadevali si bomo, da bomo tudi v prihodnje tvorno, podporno in spodbudno delovali na področju uličnega gledališča v Sloveniji, in sicer ne samo zase, ampak za širšo gledališko skupnost.