Mednarodno

Pomemben segment našega delovanja, ki nam omogoča stalno rast in/ali razvoj, je tudi mednarodno povezovanje in sodelovanje. Zato redno obiskujemo evropske festivale in se aktivno povezujemo s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,  in sicer na nivoju (ko)produkcije, izmenjave umetnikov ter znanj in izkušenj. Smo (ustanovni) člani več evropskih združenj, pobudniki strokovnih srečanj, pomemben akter na področju mednarodnega izobraževanja in ustanovitelji mednarodne nagrade, vedno bolj pa smo aktivni tudi na področju mobilnosti mladih.