Vnnw

P2P & Von Nord nach West

V Ljubljani bo od 27. do 29. 6. potekal mednarodni interni strokovni program P2P za umetnike, ki temelji na metodi peer to peer, iskreni in neposredni izmenjavi mnenj, predlogov, znanj in izkušenj med enakovrednimi udeleženci – ustvarjalci na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti.

Bistvo programa je delo na konkretnih predstavah oziroma njihova izboljšava in opolnomočenje ustvarjalcev za nastope pred najširšim mednarodnim občinstvom.


Sodelujejo: DUO SLAVICA (SLO), PIOTR CHLIPALSKI (POL), PETER SWEET & LEONIE BAKER (UK/USA).

Vsi umetniki se bodo občinstvu predstavili na jubilejnem 25. festivalu ANA DESETNICA, že prej pa si lahko njihove nastope ogledate na Stritarjevi ulici.

Program vodi gledališki kritik in dramaturg SAMO OLEAMI. 

VON NORD NACH WEST


Od leta 2017 razvijamo partnersko sodelovanje s festivalom VON NORD NACH WEST (NEM), ki poteka na ravni izmenjave umetnikov. Ta je festivalu ANA DESETNICA soroden v tem, da gostuje v različnih nemških mestih.

Sodelovanje poteka tako, da vsak od festivalov izbere eno domačo skupino, ki je »zrela« za mednarodno nastopanje, a ji v danem trenutku še manjka izkušenj pred tujo publiko.

Tako izbrana skupina iz Slovenije v sklopu tamkajšnjega festivala nastopi v več krajih po Nemčiji, nemška skupina pa v sklopu našega festivala v več krajih po Sloveniji. Skupini na ta način pridobivata dragocene izkušnje nastopanja pred tujejezičnim občinstvom in/ali v drugačnem kulturnem okolju, hkrati pa sta deležni dodatnega coachinga, zaradi česar se predstavi izboljšata in okrepita.

V letu 2022 na turnejo po Nemčiji odhaja DUO SLAVICA.


VEČ INFORMACIJ