Cirkobalkanadelavnice Fotolukadakskobler 003

Mladinske izmenjave

Mednarodne raziskovalne delavnice


V okviru programa Evropske unije Erasmus+: Mladi v akciji izvajamo programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja oziroma mednarodne interdisciplinarne raziskovalne delavnice za mlade od 18. do 29. leta starosti, ki se ljubiteljsko ali polprofesionalno ukvarjajo z različnimi umetniškimi zvrstmi.

Kontakt

Tea Vidmar
tea.anamonro@gmail.com
+386 31 578 501