E+ 2023

izPOSTAVI se V javni PROSTOR 4

ERASMUS+ mladinska izmenjava

 

Ljubljana (SLO), 26.6.-4.7.2023 – ULIČNO GLEDALIŠČE & VIDEO

Pakoštane (HRV), 11.-19.8.2023 – PERFORMATIVNA VOKALIZACIJA

Beograd (SRB), 16.-24.9.2023 – SODOBNI CIRKUS

Ug

 

Video

Ana Desetnica 2021 Ljubljana, 3. Dan

 

Izpostavi Se V Javni Prostor

 

PREKO MEJA, IZVEN OKVIRJEV


Gledališče Ane Monro (SLO), Sign Dance Collective International (VB/KUB/HRV) in Cirkusfera (SRB) bomo mladim različnih profilov (od 16 do 30 let) omogočili, da izkoristijo poletje za nepozabno ustvarjalno doživetje – na ulici v mestu, ob morju in v cirkuški vasi.

V okviru programa neformalnega izobraževanja in usposabljanja bodo komunicirali v 5 jezikih (slovenski, hrvaški, srbski, angleški, znakovni); spoznavali in raziskovali 4 discipline ter možnosti/potenciale povezovanja oziroma stapljanja teh; pridobivali znanje in veščine pod vodstvom izkušenih mentorjev iz 3 organizacij v 3 različnih državah; si ogledali 2 festivala (Ana Desetnica in CirkoBalkana) in dobili 1-kratno priložnost, da (iz)stopijo – ven, v javni prostor; v drug(ačn)e umetniške sfere; iz domačega okolja in cone udobja; ter na pot samospoznavanja in v nove odnose/prijateljstva.

Poleg kreativnosti in umetniških kompetenc bodo udeleženci namreč razvijali in krepili samozavest, samoiniciativnost, sposobnost (so)delovanja v skupini, komunikacijske in socialne veščine, ter pri tem v spodbudnem okolju presegali in morda celo rušili meje (tako osebnostne kot fizične), ki si jih postavljajo sami, ki jim jih postavljata družba in okolje delovanja, ali celo lastno telo.

DODANA VREDNOST: VREDNOTE


Poseben poudarek bo na spodbujanju dialoga, spoznavanja in povezovanja – na nacionalni, kulturni, bivanjski, fizični in ustvarjalni ravni – ter posledično prepoznavanje in razbijanje predsodkov oziroma stereotipov.

Tudi glede slušno oviranih, ki bodo kot udeleženci enakovredno vključeni v program. Ta s tem aktivno in načrtno promovira, spodbuja in krepi raznolikost, demokratičnost, toleranco, osebno svobodo in odgovornost ter spoštljiv odnos – do sebe in do drugih.

AKCIJA - REAKCIJA


Naš namen je mlade spremeniti iz pasivno konzumirajočih posameznikov v aktivne, sodelujoče in kreativne državljane lokalne, nacionalne, regionalne in (naj)širše mednarodne družbe, ter jih opolnomočiti s ključnimi kompetencami, ki jim bodo omogočale kreativen, suveren in artikuliran (osebnostni in družbeni) angažma v vsakdanjem življenju – tudi in predvsem skozi umetniško ustvarjanje.

V Ljubljani bo pedagoški poudarek na uličnem gledališču in v okviru tega na interakciji z javnim prostorom in ljudmi v njem, improvizaciji ter gradnji karakterja. Del programa bo video delavnica, na kateri se bodo mladi z uporabo našega orodja SIMS (na)učili kreativnega snemanja in inovativnega kadriranja – z mobilnimi telefoni.

V Pakoštanah bodo spoznavali gledališče znakovnega plesa (gibalno in pripovedno gledališče interpretirano z znakovnim jezikom) ter t. i. performativno vokalizacijo (kako uporabiti glas in telo kot inštrument, orodje za umetniško izražanje).

V Beogradu pa bodo usvajali veščine talne in skupinske akrobacije, zračnih akrobacij na tkanini in vrvi, manipulacije predmetov ter rokovanja s hula hop obroči.

Rezultate svojega (zelo svobodnega) raziskovanja bodo strnili v obliki umetniške predstavitve oziroma nastopa v (večjem in manjšem) javnem prostoru ter v cirkuškem šotoru.