Ana Desetnica 2019 Ljubljana, 3. Dan

izPOSTAVI se V javni PROSTOR 3


EN PROJEKT, DVE MLADINSKI IZMENJAVI, TRI DISCIPLINE!

 

Ljubljana, 27.6.-6.7.2022Beograd, 16.-25.9.2022

 

  • crossover med uličnim gledališčem, cirkusom in videom
  • izkustveno raziskovanje in medkulturno sodelovanje ter povezovanje
  • za mlade (od 16 do 31 let) iz Slovenije in Srbije
  • zanimive vsebine in priznani mentorji
  • zaželena in priporočena je udeležba na obeh mladinskih izmenjavah
  • BREZPLAČNO (aktivnosti, prevoz, nastanitev in hrana)

 

Udeleženci projekta izPOSTAVI se V javni PROSTOR 3 bodo spoznavali in usvajali tehnike in veščine uličnega gledališča in sodobnega cirkusa ter imeli priložnost za raziskovanje možnosti povezovanja, prepletanja in dopolnjevanja obeh umetniških disciplin. Pomemben del programa je tudi odkrivanje podobnosti in razlik v kulturi, običajih, jeziku in življenjski realnosti med dvema državama balkanske regije (Slovenija in Srbija).

Mladi bodo v okviru izmenjav veliko časa aktivni v javnem prostoru. V Ljubljani na ulicah, v Beogradu pa jim bo omogočena izkušnja delovanja v začasno postavljeni cirkuški vasi, kjer bo ena od ponujenih aktivnosti trening na letečem trapezu.

Programske aktivnosti bodo vodene s strani izkušenih uličnih in cirkuških umetnikov, ki bodo mlade spodbujali tudi h kreiranju avtorskih produkcij, s katerimi se bodo po želji predstavili občinstvu jubilejnega 25. mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica v Ljubljani in jubilejnega 10. mednarodnega festivala sodobnega cirkusa CirkoBalkana v Beogradu, v sklopu katerih bosta potekali izmenjavi. Na obeh festivalih si bodo udeleženci lahko ogledali raznolike predstave in bili v stiku s performerji iz različnih držav.

Dopolnjujoča aktivnost obeh izmenjav bo video delavnica, usmerjena v uporabo naše platforme za inovativne spletne prenose SIMS – sinhroni interaktivni multi stream, ki omogoča sočasni stream štirih, v prostor in na umetnike postavljenih kamer (mobilni telefoni in 360-stopinjska kamera), gledalcem pa poigravanje z različnimi pogledi na zaslonu. Tehnologija SIMS umetniške ustvarjalce izziva in spodbuja, da (na)stopijo izven okvirjev in (do)dajo svojim predstavam nove dimenzije.