Z23

Stanovska nagrada

URBANA LJUBLJANA


Ob 20. obletnici festivala Ana Desetnica (2017) smo zasnovali nagrado, ki smo jo v Ljubljani izmenično podeljevali za najboljšo ulično predstavo mednarodnih (urbANA ljubljANA) in domačih umetnikov/umetniških skupin (URBana LJUBLJana).

In sicer s ciljem spodbujanja produkcije kvalitetnih, inovativnih in igralsko močnih avtorskih del, ki  znajo in zmorejo graditi dialog z javnim prostorom in ljudmi v njem, ter s ciljem promocije, (o)krepitve referenčnosti, ugleda in prepoznavnosti ter posledično zagotavljanja kontinuiranega razvoja našega umetniškega področja in njegovih akterjev.

V letu 2024 začenjamo – tudi s podporo Ministrstva za kulturo – novo tradicijo bienalne nagrade odličnosti URBANA LJBLJANA, katere primarni namen je stanovsko povezovanje, oziroma (iz)gradnja skupnosti slovenskih ter v Sloveniji delujočih ustvarjalcev na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti.

Prejemnika nagrade – granitne kocke, plakete in 2000 EUR – bo tudi v prihodnje izb(i)rala  žirija, ki jo bodo sestavljali mednarodno kvalificirani strokovnjaki in predstavnik občinstva (glas ljudstva).

Kontakt

Goro Osojnik
goro.anamonro@gmail.com
041 723 146