Art Yardsosedskidan Fotolukadakskobler 177

ART YARD 

Novo Brdo (Ljubljana) // 28.9.-2.10.2021

 

Projekt Art Yard smo premierno izvedli med 28. septembrom in 2. oktobrom 2021 v stanovanjski soseski Novo Brdo v Ljubljani, v katero so se prvi stanovalci vselili maja istega leta.

To sosesko smo obiskali že 15. junija, ko smo na enem od njenih dvorišč nenapovedano uprizorili interaktivno predstavo Cirkus Korona, ki na zabaven in lahkoten način tematizira življenje v času korone.

Takrat smo opazili, da je med gledalci večja razdalja, kot med stanovalci drugih sosesk, v katerih smo pred tem gostovali s to predstavo. Eden od vzrokov za to je bil(a) zagotovo socialna distanca, ki smo jo ljudje (žal) razvili, oziroma smo ji podlegli v dobrem letu dni, ko so nam zaradi epidemije korona virusa zapovedovali fizično bližino.

A občutek, da so ljudje drug do drugega nekako zadržani, smo pripisali tudi dejstvu, da so povsem sveži sosedje, ki se še ne poznajo med sabo. In prav zato smo se odločili, da projekt Art Yard, katerega namen oziroma cilj je vzpostavljanje dobre dinamike, spodbujanje medosebnih odnosov ter (iz)gradnja sosedske skupnosti, prvič izvedemo v tej soseski.

PROGRAMSKE VSEBINE


Premierna izvedba projekta v soseski Novo Brdo, katere namen je bil tudi preizkusiti oblikovan format, je obsegala naslednje faze oziroma vsebine.

 • Dva obiska soseske v tednu pred začetkom programa, med katerima smo – v sodelovanju z otroci, ki živijo v njej – na vhodna vrata blokov nalepili promocijske plakate in stanovalcem (raz)delili promocijske letake (22. in 24. 9.).
 • Uprizoritev predstave Cirkus Korona na enem izmed dvorišč, ki si jo je ogledalo veliko stanovalcev – nekateri tudi z oken in/ali balkonov svojih stanovanj – in ki smo jo neposredno prenašali prek spleta, na našem kanalu SIMS – sinhroni interaktivni multi stream. Po predstavi smo stanovalce nagovorili in jih povabili k sodelovanju pri nadaljnjih aktivnostih (28. 9.).
 • Enourne delavnice za odrasle in otroke ter mladostnike, ki so sočasno potekale tri dni. Za odrasle smo pripravili delavnico izdelovanja obeskov za ključe iz odpadnih/recikliranih materialov, cirkuško delavnico in delavnico improvizacije. Za otroke in mladostnike pa smo pripravili gibalno-raziskovano delavnico, delavnico ustvarjanja iz papirja in cirkuško (29. 9.–1. 10.). Delavnice za otroke in mladostnike so potekale zunaj, za odrasle pa v skupn(ostn)em prostoru, tj. v paviljonu na robu soseske, v katerem je urejena nekakšna sejna soba z mizo in s stoli.
 • Sosedski dan in v okviru tega 4-urni program, ki je potekal v celotni soseski (dvorišča in zelenice) in je obsegal animacije umetnikov, igrala iz recikliranih materialov, ponovno izvedbo gibalno-raziskovalne delavnice za otroke, brezplačno pogostitev s palačinkami in sokom, anketiranje prisotnih stanovalcev in sosedski pogovor s strokovnjaki za trajnostno urejanje prostora, zaključil pa se je z glasbenim koncertom (2. 10.).

SPLOŠNO POROČILO


Dogajanje v soseski je bilo zelo intenzivno. Stanovalci so naš program dobro, celo odlično sprejeli, in se nanj tudi dobro odzivali. Predvsem otroci in najstniki, med katerimi je bila manjša skupina takšnih, ki so nas vsak dan nestrpno pričakovali, se udeležili vseh aktivnosti, nas spremljali na vsakem koraku, komunicirali z nami in se zadnji dan od nas (s težkim srcem in otožnostjo) poslovili z močnimi objemi in s prisrčnimi zahvalami.

Kot nam je povedal eden od njih, so se v okviru programa Art Yard-a prvič družili otroci iz vse soseske in ne le iz posameznih blokov, kot do sedaj. In ob tem dodal: »Bilo mi je bilo zelo všeč, ker rad sodelujem, ampak v bistvu sploh ni pomembno, kaj počnemo, samo da se zabavamo.«

Vse dni so bili naši zvesti spremljevalci sicer tudi nekateri odrasli, vendar pa ugotavljamo, da smo jih nagovorili oziroma k sodelovanju (predvsem na delavnicah) spodbudili manj, kot smo pričakovali in si želeli. Največ se nam jih je pridružilo zadnji dan, na t. i. sosedskem dnevu (morda zato, ker je potekal v soboto, torej na dela prost dan?), in nekateri so se vključili v družabne aktivnosti (npr. stopili na hodulje in preizkusili igre in igrala iz recikliranih materialov).

Najbolj očitno pa so uživali v glasbenem koncertu angažiranih ljudskih pesmi z območja Balkana (in ob tem celo zaplesali), ki smo ga izbrali nevede, da veliko stanovalcev soseske izhaja iz republik bivše Jugoslavije.

Na tem mestu velja izpostaviti dejstvo, da smo v okviru programa posredno nagovorili tudi stanovalce, ki se dogodkov niso udeležili, ampak so dogajanje spremljali z oken in balkonov svojih stanovanj, pri čemer so se nasmihali, ploskali, ga snemali, skratka prav tako uživali v njem. Posebej nas veseli, da so se nekateri od teh tekom petih dni naše prisotnosti v soseski ”opogumili”, in se nam dejansko pridružili na prizoriščih.

Zadovoljni smo tudi s prostorsko razporeditvijo vsebin, saj smo poskrbeli, da so se zunanje aktivnosti odvijale na dvoriščih vseh blokov v soseski.

RAZISKAVA (MNENJA) OBČINSTVA


Projekt Art Yard je za enkrat še v razvojni fazi. Da bi lahko čim bolj celovito ovrednotili njegovo uspešnost in učinkovitost ter ga nadalje razvijali, smo za mnenje o premierni izvedbi prosili stanovalce, med katerimi smo v okviru zadnjega, tj. sosedskega dne programa opravili kratko anketo.

Analiza rezultatov anketnega vprašalnika je pokazala, da je (bila) ideja projekta Art Yard, da pripelje(mo) gledališče na domače dvorišče, všeč vsem stanovalcem, za veliko večino pa je bil(a) tudi povsem nova in zanimiva izkušnja, v okviru katere so se (še bolj) povezali v skupnost. Zato si želijo še več tovrstnih dogodkov, kar si seveda štejemo v čast oziroma dojemamo kot velik uspeh.

INTERVJUJI S STANOVALCI


V okviru sosedskega dneva, tj. programa zadnjega dne premierne izvedbe projekta Art Yard v stanovanjski soseski Novo Brdo, smo načrtovali skupinski pogovor stanovalcev s predstavniki IPop – Inštituta za politike prostora. A izkazalo se je, da stanovalci svojega mnenja o bivanju v soseski (še) ne želijo deliti javno, oziroma z/pred drugimi (so)stanovalci.

Izvajalci so zato uporabili povsem novo metodo, tj. intervjuvanje v prostoru, ki so jo v okviru priprav na sodelovanje pri našem projektu razvili kot potencialno učinkovito. Z njo so k sodelovanju pritegnili stanovalce vseh starostnih skupin in dr. Aidan Cerar iz IPoP ugotavlja, da je to zelo uspešna metoda participacije na ravni soseske, ki jo zato želijo v sodelovanju z nami razvijati še naprej. Podrobneje je opisana v njihovem poročilu.

Na tem mestu bi radi izpostavili še, da lahko podatki o (ne)zadovoljstvu stanovalcev in njihovih željah/potrebah, ki jih bomo pridobili v okviru posamezne izvedbe projekta Art Yard, koristijo inštitucijam, ki so odgovorne/pristojne za upravljanje obstoječih in snovanje novih stanovanjskih sosesk, zato jim jih bomo v obliki formalnega poročila vsakokrat tudi posredovali.

STROKOVNO MNENJE ZUNANJE SODELAVKE


Projekt Art Yard smo zasnovali tudi na osnovi predlogov Simona Savickaitė, ki ima večletne izkušnje s koordinacijo projektov gradnje sosedskih skupnosti s pomočjo umetnosti v Litvi. Na naše povabilo se je udeležila premierne izvedbe projekta v soseski Novo Brdo in nam nato posredovala svoja opažanja, priporočila in napotke za izboljšavo oziroma nadaljnji razvoj tega. Na tem mestu objavljamo nekatere njene komentarje, preberite pa še strokovno mnenje.

 • Vaša največja odlika je, da očitno uživate pri delu in komunikaciji z ljudmi, in da vam je pomembna (tudi) njihova izkušnja. Ste odprti, empatični in prijazni, česar ni sposoben vsak.
 • Neposredni spletni prenos dogajanja na kanalu SIMS je fantastičen! Menjavanje perspektive oziroma kamere med ogledom je zabavno. Opazi se, da ste v razvoj tega večkanalnega formata vložili veliko časa in truda.
 • Tovrstni projekti so najbolj uspešni, če ljudje pri njih aktivno sodelujejo, in niso le gostje na dogodkih oziroma gledalci. Stanovalce ste uspešno vključili v organizacijsko-izvedbeno fazo projekta (promocija, priprava in pospravljanje prizorišč ipd.), razmislite pa, kako bi jih lahko še bolj vključili tudi v ustvarjalno fazo (soustvarjanje vsebin).

ODZIVI SODELUJOČIH UMETNIKOV


Vsi (so)ustvarjalci programa premierne izvedbe Art Yard-a imajo večletne izkušnje z nastopanjem v javnem prostoru in/ali vodenjem delavnic, ter so vešči interakcije z ljudmi/občinstvom. Večina njih pa je tvorila tudi umetniško jedro projekta Ana pod oknom, iz katerega je ta (i)zrastel.

A kot pravijo, je bilo sodelovanje pri Art Yard-u zanje posebno in čudovito doživetje, ki jih je spodbudilo k iskanju novih in drugačnih načinov vzpostavljanja dialoga z gledalci in gradnje odnosov z njimi ter drugimi umetniki, k raziskovanju in drugačni (upo)rabi prostora, razvijanju novih performativnih, pedagoških in komunikacijskih pristopov, metod ter orodij. Ta izkušnja jim je namreč omogočila tako umetniško kot osebnostno rast in jih opolnomočila – kot kreativne ustvarjalce/izvajalce in osebe oziroma ljudi. Zbrali smo tudi subjektivne odzive nekaterih sodelujočih umetnikov.

STRATEGIJA NADALJNJEGA RAZVOJA


S premierno izvedbo Art Yard-a smo (pri)dobili pomembne izkušnje in odgovore na vprašanja o (ne)ustreznosti njegovega formata, ki smo si jih zastavljali pred to. Izkazalo se je, da je še veliko možnosti za izboljšavo, oziroma za uresničitev polnega potenciala, ki ga ima naš projekt sosedskega gledališča. V okviru nadaljnjega razvoja tega bomo zato obstoječe vsebine nadgradili oziroma dopolnili z novimi in drug(ačn)imi. Opisane so v nadaljevanju.

 • Predhodna raziskava strukture stanovalcev v soseski (narodnost, starost, socialni položaj…).
 • Obisk soseske pred začetkom projekta, v okviru katerega navežemo prvi stik s stanovalci, izvajamo promocijo projekta, jih seznanimo z idejo in vsebinami tega, ter tako (obenem) ”preverimo in pripravimo teren”.
 • Uprizoritev atraktivne interaktivne ulične predstave ali izvedba umetniške intervencije, ki nagovarja aktualne sosedske in/ali družbene teme, s katero izvajalci odpremo prireditveni prostor, se prestavimo stanovalcem kot umetniki, in jih nagovorimo.
 • Neposreden dialog s stanovalci po uprizoritvi predstave/izvedeni umetniški intervenciji, katerega namen je, da z nami delijo dobre in slabe misli, občutke ter izkušnje oziroma konkretne bivanjske situacije, s katerimi se soočajo kot stanovalci v (novi) soseski in/ali pri navezovanju medsosedskih stikov, odnosov. Na osnovi pridobljenih podatkov bomo nato skupaj predelali predstavo/intervencijo tako, da bo ta nagovorila izpostavljene teme/izzive/probleme in obenem nakazala rešitve, ali vsaj spodbudila stanovalce k razmisleku in razpravi o njih. Pri tem bodo imeli pomembno vlogo tudi študenti Fakultete za družbene vede, ki bodo v ta proces vnesli komunikacijske vsebine, kot so govorništvo, zagovorništvo in osnove sodelovanja.
 • Praktične delavnice za odrasle in otroke, v okviru katerih bodo stanovalci pridobili znanja in veščine, da se bodo lahko aktivno vključili v proces prenove oziroma nadgradnje predstave/umetniške intervencije, obenem pa se bodo lahko na njih bolje spoznali in navezali ali okrepili dialog/stike/odnose.
 • Sosedski dan, tj. daljši dogodek z atraktivnim interaktivnim programom, ki vključuje kulturno-družabne vsebine/aktivnosti (animacija, družinske in/ali športne igre, individualni ali skupinski nastopi stanovalcev, glasbeni koncert ipd.) in uprizoritev predelane oziroma nadgrajene predstave/umetniške intervencije, pri kateri sodelujejo stanovalci, ter skupn(ostn)i piknik. Primarni namen in cilj tega dogodka je enak namenu in cilju celotnega projekta Art Yard, tj. medsebojno spoznavanje, sproščeno in kvalitetno druženje ter navezovanje stikov oziroma povezovanje stanovalcev v skupnost.
 • Raziskava možnosti uporabe socialnih omrežij in naših ostalih komunikacijskih kanalov v okviru projekta – s ciljem izgradnje skupnosti stanovalcev znotraj posamezne soseske in s ciljem vzpostavljanja dialoga oziroma izmenjave izkušenj med stanovalci različnih sosesk, ki bodo del tega.

SKLEPNE MISLI


Glede na odzive stanovalcev, sodelujočih ustvarjalcev ter mnenje zunanje sodelavke lahko zapišemo, da smo s premierno izvedbo v soseski Novo Brdo zelo zadovoljni. Z raznovrstnimi programskimi vsebinami smo namreč vzbudili zanimanje stanovalcev za sodobno performativno ulično umetnost in/ali umetniško ustvarjanje, ter jih prek te(ga) uspešno spodbudili k medsebojnemu spoznavanju in druženju.

V veliki meri smo tako dosegli socialni cilj, ki smo si ga zastavili, saj smo (jih) ”opozorili” na možen obstoj skupnosti, in verjamemo, da tudi že zasejali seme te. In prav to je naše poslanstvo v okviru projekta Art Yard oziroma trajnostni učinek tega – (iz)gradnja skupnosti!