Splus(1)v

ŠUGLA PLUS


Fuzija umetniškega izobraževanja in raziskovanja urbanih prostorov

 

Medgeneracijski program ŠUGLA PLUS bo od jeseni do pomladi potekal v treh serijah tedenskih treningov in intenzivnih vikend modulov – na mestnih ulicah, trgih in v parkih, pa tudi v bolj specifičnih urbanih prostorih, kot so dvorišča stanovanjskih sosesk, in drugi nekonvencionalni prostori, ki so odprti za ljudi.

Udeleženci bodo raziskovali potenciale teh prostorov za umetniško ustvarjanje in prezentacijo, in v okviru tega krepili svoje performativne veščine ter pridobivali izkušnje, na osnovi katerih bodo po potrebi razvijali nove/drugačne umetniške pristope, ustvarjalne prakse in/ali načine komunikacije oziroma interakcije z ljudmi v njih.

K sodelovanju smo povabili slovenske in tuje (mednarodno) priznane umetnike in pedagoge, ki imajo bodisi dolgoletno prakso delovanja v javnem prostoru, ali pa so specializirani za odrsko umetnost. Udeležencem bo za uporabo na voljo tudi naše orodje za večkanalni live stream SIMS, ki omogoča sprotno analizo in posledično izboljšavo oziroma nadgradnjo ter diseminacijo izobraževalno-raziskovalno-ustvarjalnega procesa.

Posebnost in prednost programa ŠUGLA PLUS, ki je namenjen starostno raznolikim uveljavljenim uličnim in ustvarjalcem iz drugih področij performativnih umetnosti, pa tudi (še) neuveljavljenim, ki imajo vsaj nekaj izkušenj z javnim nastopanjem, je, da omogoča/zagotavlja:

  • medgeneracijsko sodelovanje;
  • hitrejši napredek manj izkušenim udeležencem;
  • višji nivo/večjo kvaliteto vsake uprizoritve oziroma umetniškega prikaza (vaje, intervencije, dela v nastajanju) v konkretnem javnem prostoru, ter prek tega (mimoidočim) gledalcem kakovostnejši stik z umetnostjo v njem;
  • kontinuirano urjenje v nastopanju v javnem prostoru (ki je bistveno za vrhunskost umetnikovega razvoja);
  • kontinuiran razvoj veščin uporabe javnega prostora kot ”odra” (ki je bistven za razvoj področja);
  • razvoj in raziskovanje novih performativnih metod, orodij, tehnik, praks in/ali žanrov za ustvarjanje in nastopanje v konkretnem urbanem prostoru in umetniško interakcijo/komunikacijo z ljudmi v njem.