Zgnud Foto

Z gledališčem nad učence in dijake

Praktična delavnica za pedagoške delavce


Vloga učitelja in vloga umetnika sta zelo podobni. Učitelj mora učence pritegniti tako, kot mora igralec pritegniti svoje občinstvo, če želi doseči svoj cilj. Vsi, ki poučujejo, se zato dnevno srečujejo z gledališčem. Ne nazadnje je vsaka učna ura pripravljen govorni nastop z vsemi prvinami gledališča.