Zgnud Foto

Z gledališčem nad učence in dijake

Praktična delavnica za strokovne pedagoške delavce


8-urni program neformalnega izobraževanja, na katerem udeleženci spoznavajo in preizkušajo uporabnost gledaliških iger in tehnik za oblikovanje inovativnih pedagoških metod, spodbujanje in krepitev motivacije učencev in dijakov, ter razvijanje oziroma gradnjo skupinske dinamike med njimi.

Udeležbo priporočamo učiteljem razrednega pouka, srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja, pa tudi vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.

 

Program obsega 4 ure vodene delavnice in 4 ure individualnega prenosa oziroma aplikacije tehnik v praktično delo.

Zasnovalo ga je Gledališče Ane Monro – vodilni in referenčni strokovnjaki za izobraževanje na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti, doma in v tujini.

Izvajata ga Sara Šabec in Tea Vidmar.

Sara Šabec je profesorica pedagogike in andragogike, magistrska študentka filozofije kulture ter performerka. Deluje na področjih gledališke pedagogike, kulturno umetnostne vzgoje in uporabe gledaliških elementov kot inovativnih tehnik učenja.

Tea Vidmar je diplomirana kulturologinja. Ustvarja na področju uličnega gledališča, glasbe in vokalnih performansov. Ima status samozaposlene v kulturi kot performerka in pedagoginja.


CENA: 50 EUR


*** Udeleženci dobijo potrdilo o opravljenem izobraževanju in 0,5 točke v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.


Program ZGNUD po naročilu izvajamo tudi za pedagoške kolektive.