Zgnud Foto

Z gledališčem nad učence in dijake

Praktična delavnica za pedagoške delavce


Vlogi učitelja in umetnika sta zelo podobni. Učitelj mora učence pritegniti tako, kot mora igralec pritegniti svoje občinstvo, če želi doseči svoj cilj. Vsi, ki poučujejo, se zato dnevno srečujejo z gledališčem. Ne nazadnje je vsaka učna ura pripravljen govorni nastop z vsemi prvinami gledališča.

Udeleženci praktične delavnice Z gledališčem nad učence in dijake bodo preko gledaliških iger in tehnik spoznavali inovativne pristope za podajanje učne snovi, razvijanje in gradnjo skupinske dinamike ter motivacijo učencev in dijakov.

Udeležbo priporočamo učiteljem razrednega pouka, srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja, pa tudi vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.