Foto3

Kultura po meri

Projekt kulturno-umetnostne vzgoje za šolarje


Kultura po meri (KPM) je program kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga razvijamo v okviru naših prizadevanj za širjenje kreativnega partnerstva med mladimi, umetniškimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi institucijami. Izvajamo ga v šolskem okolju, njegovo vsebino in trajanje pa prilagodimo željam oziroma potrebam posameznega zavoda.

KPM učencem in dijakom zagotavlja neposredno izkušnjo gledališke umetnosti in spodbuja razvoj njihovih čustveno-motivacijskih, socialnih, spoznavnih in gibalnih kompetenc, pedagogom pa ponuja možnost sooblikovanja kvalitetnega in ciljni skupini šolarjev ustreznega kulturnega programa, ki ga izvajajo profesionalni ulični umetniki.