Foto3

Kultura po meri

Projekt kulturno-umetnostne vzgoje za šolarje


Kultura po meri (KPM) je projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki učencem in dijakom zagotavlja nevsakdanje srečanje z gledališko umetnostjo v njihovem okolju, pedagogom pa ponuja možnost sooblikovanja kvalitetnega in ciljni skupini šolarjev ustreznega kulturnega programa, ki ga izvajajo profesionalni ulični umetniki.

KPM izvajamo v osnovnih in srednjih šolah, v dijaških domovih, centrih za mlade in drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah. Zasnovali smo ga z namenom mladim ponuditi poglobljeno izkušnjo spoznavanja gledališke umetnosti in v okviru te z gledališkimi tehnikami spodbuditi razvoj njihovih čustveno-motivacijskih, socialnih, spoznavnih in gibalnih kompetenc. Program obsega ogled predstave, pogovor o vsebini predstave, diskusijo na temo sodobnih gledaliških praks, praktične delavnice in zaključno predstavo udeležencev.

  • Vsebina in obseg programa po vaših željah!
  • Kulturni DAN po meri
  • Kulturni VIKEND po meri
  • Kulturni TEDEN po meri