Kpm Online

Kultura po meri

Program kulturno-umetnostne vzgoje za šolarje


KPM – Kultura po meri je inovativen, interaktiven in integracijski program kulturno-umetnostne vzgoje za šolarje, ki učencem in dijakom omogoča stik z gledališko umetnostjo ter edinstveno izkušnjo in spoznavanje te – v živo (v šolskem okolju: v učilnicah, telovadnici, na dvorišču, igrišču, zelenici…), ali pa prek spleta oziroma ”na daljavo”.

Izvajamo ga v sodelovanju z uveljavljenimi uličnimi ustvarjalci, ki imajo večletne izkušnje na področju prenosa znanja, v celoti pa ga zasnujemo skupaj s pedagoškimi delavci in glede na potrebe ciljne skupine šolarjev.

Obsega lahko uprizoritev ulične predstave, predstavitev sodobnih gledaliških praks, praktične delavnice, pogovore z umetniki, vodeno diskusijo in/ali kreacijo avtorske produkcije, vse vsebine pa temeljijo na aktivni participaciji in izkustvenem učenju.


CENA variira glede na vsebino programa.

 

Program KPM – Kultura po meri, ki smo zasnovali s ciljem širjenja kreativnega partnerstva med mladimi, umetniškimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi institucijami, spodbuja oziroma krepi interes šolarjev za kulturne vsebine in kritično konzumacijo teh ter razvoj njihovih gibalnih, performativnih in socialnih kompetenc in veščin.

Strokovna komisija (teatrolog, razvojni psiholog in pedagog) nacionalne spletne platforme za dvig gledališke pismenosti in izobraževanje z gledališčem Zlata paličica, ga je uvrstila v izbor kakovostnih programov kulturno-umetnostne vzgoje, ki krepijo vedenje in znanje otrok, mladih in strokovnih delavcev o gledališču, ter o ustvarjalni (upo)rabi gledaliških tehnik, metod in orodij v vzgojno-izobraževalnem procesu.

S programom sodelujemo tudi pri vseslovenskem projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM) in v konzorcijskem projektu vseživljenjskega učenja  z gledališčem  Umetnost – način življenja.

Vanj je bilo vključenih že več kot 1500 šolarjev iz osnovnih in srednjih šol v/na Ljubljani, Kamniku, Kranju, Novem mestu, Ljutomeru, Portorožu, Slovenj Gradcu, Cerknici, Mozirju, Kopru, Lovrencu na Pohorju in Zrečah.