Kpm Online

Kultura po meri

Program kulturno-umetnostne vzgoje za šolarje


S ciljem širjenja kreativnega partnerstva med mladimi, umetniškimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi institucijami od leta 2016 izvajamo program KPM – kultura po meri.

V okviru tega zdaj poleg varnega formata živih gledaliških dogodkov, ki jih izvedemo v odprtih prostorih v šolskem okolju (na dvorišču, športnem igrišču, zelenicah…), in jih lahko dopolnimo z drugimi pedagoškimi vsebinami (evalvacija, pogovor z umetniki, teoretično predavanje, delavnice), ponujamo tudi Kulturo po meri ONLINE.

Program izvajajo profesionalni ulični ustvarjalci z večletnimi pedagoškimi izkušnjami, zasnujemo pa ga v sodelovanju s pedagogi in ga vsebinsko prilagodimo željam ter potrebam posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma ciljni skupini šolarjev.

V program KPM – Kultura po meri je bilo vključenih že več kot 1500 šolarjev iz osnovnih in srednjih šol v Ljubljani, Kamniku, Kranju, Novem mestu, Ljutomeru, Portorožu, Slovenj Gradcu, Cerknici in Mozirju. Z njim pa sodelujemo tudi pri vseslovenskem razvojnem projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM) in v konzorciju Umetnost – način življenja.


CENA variira glede na vsebino programa.