UnŽ

Umetnost-način življenja

To je naziv projekta, v okviru katerega smo se v konzorcij povezale štiri nevladne organizacije, ki delujemo na polju uprizoritvene umetnosti, a se ukvarjamo z različnimi oblikami gledališča in nagovarjamo različne ciljne skupine.

Primarni namen našega skupnega sodelovanja, ki je s podporo Ministrstva za javno upravo potekalo od novembra 2019 do februarja 2021, je bilo izobraževanje oziroma vzgajanje različnih generacij prebivalstva v aktivne prejemnike kulturnih dobrin preko spoznavanja različnih gledaliških praks.

Sekundarni namen je bil kontinuirano izobraževanje in usposabljanje mentorjev na tem področju.

Končni cilj projekta je bil vzpostaviti prvo prakso vseživljenjskega učenja z gledališčem v Sloveniji.

PARTNERJI PROJEKTA

 

Lutkovno gledališče Fru-Fru (nosilec projekta) se ukvarja z lutkovnim gledališčem in nagovarja otroke zadnjih let vrtca ter učence prvih dveh triad osnovne šole.


Društvo Hiša otrok in umetnosti (partner) izvaja interaktivne izkustvene predstave in ponuja kulturno-umetnostne vsebine za vrtčevske in predvrtčevske otroke.


Društvo IMPRO (partner) razvija improvizacijsko gledališče, njihova ciljna skupina pa so učenci zadnje triade osnovne šole in srednješolci.


Gledališče Ane Monro (partner) smo strokovnjaki za ulično gledališče in na področju prenosa znanj in izkušenj nagovarjamo predvsem študente ter odrasle.

Projekt podpira Ministrstvo za javno upravo RS

Mju Logo