UnŽ

Umetnost-način življenja

Projekt vseživljenjskega učenja z gledališčem

 

Štiri nevladne organizacije, ki delujemo na polju uprizoritvenih umetnosti, a se ukvarjamo z različnimi oblikami gledališča in nagovarjamo različne ciljne skupine, smo se povezale v konzorcij, ki ga je od novembra 2019 do februarja 2021 finančno podpiralo Ministrstvo za javno upravo.

Primarni namen našega sodelovanja je izobraževanje oziroma vzgajanje različnih generacij prebivalstva v aktivne prejemnike kulturnih dobrin preko spoznavanja različnih gledaliških praks.

Sekundarni namen je kontinuirano izobraževanje in usposabljanje mentorjev na tem področju.

PARTNERJI PROJEKTA

 

Lutkovno gledališče Fru-Fru se ukvarja z lutkovnim gledališčem in nagovarja otroke zadnjih let vrtca ter učence prvih dveh triad osnovne šole.


Društvo Hiša otrok in umetnosti izvaja interaktivne izkustvene predstave in ponuja kulturno-umetnostne vsebine za vrtčevske in predvrtčevske otroke.


Društvo IMPRO razvija improvizacijsko gledališče, njihova ciljna skupina pa so učenci zadnje triade osnovne šole in srednješolci.


Gledališče Ane Monro smo strokovnjaki za ulično gledališče in na področju prenosa znanj in izkušenj nagovarjamo predvsem študente ter odrasle.

Projekt podpira Ministrstvo za javno upravo RS

Mju Logo