ZGNUD – praktična DELAVNICA ali spletna SODELOVALNICA! (6.5.)

Zgnud Okt 3

6. maja bo v Ljubljani od 9.00 do 17.00 potekal 8-urni program neformalnega izobraževanja za strokovne pedagoške delavce ZGNUD – Z gledališčem nad učence in dijake, ki obsega 4 ure vodene skupinske delavnice in 4 ure individualne aplikacije gledaliških tehnik in iger v praktično pedagoško delo, v okviru katerega udeleženci spozna(va)jo in (pre)izkusijo uporabnost teh za:

  • oblikovanje inovativnih vzgojno-pedagoških metod in/ali načinov podajanja učnih vsebin;
  • razvijanje novih komunikacijskih veščin za motivacijo šolarjev kot posameznikov in za delo v skupini;
  • gradnjo in krepitev skupinske dinamike.

Program je uvrščen v katalog KATIS, udeleženci pa dobijo potrdilo o opravljenem izobraževanju in 1,5 točke v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Delavnica bo predvidoma potekala v živo (dvorana Dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4), če zaradi epidemiološke situacije to ne bo mogoče, pa jo bomo izvedli v obliki živahne in interaktivne t. i. spletne sodelovalnice, saj bo poudarek na skupinskem delu, za katerega ste po modelu izobraževanja na daljavo zelo prikrajšani tako šolarji kot pedagoški delavci.

 

VSE INFORMACIJE IN PRIJAVA