ZGNUD – odlična delavnica, zadovoljni udeleženci! (19.11.)

Zgnud

19. 11. sta Tea Vidmar in Sara Šabec v dvorani Dijaškega doma Tabor v Ljubljani izvedli zadnjo delavnico ZGNUD – Z gledališčem nad učence in dijake v tem letu.

Udeleženke in udeleženec 8-urnega programa neformalnega izobraževanja in usposabljanja  za strokovne pedagoške delavce so bili (vidno) zadovoljni, saj so poleg znanja in izkušenj za oblikovanje inovativnih pedagoških metod pridobili tudi 0,5 točke v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.