ART YARD – umetnost, ki gradi skupnost!

Art Yard Www

Med 28.9. in 2.10. bomo v čisto sveži ljubljanski soseski premierno izvedli projekt sosedskega gledališča ART YARD, ki spodbuja interakcijo in sodelovanje med stanovalci – s ciljem, da jih poveže(mo) v skupnost. Častna gostja bo Simona Savickaitė iz Litve, koordinatorka podobnega projekta We, the people, ki bo del programa Evropske prestolnice kulture Kaunas 2022.

ART YARD smo v Gledališču Ane Monro zasnovali na osnovi izkušenj z gledališko podoknico Ana pod oknom, žanra, ki smo ga iznašli spomladi 2020, v času prvega vala epidemije korona virusa, ko smo iskali način, kako kljub omejitvam javnega življenja ostati v živem stiku z občinstvom, ljudem pa omogočiti stik z gledališčem.

V okviru projekta bomo pod sloganom Gledališče na vsako dvorišče obiskovali različne stanovanjske soseske in v njih prirejali večdnevne dogodke, pri čemer bomo led prebili z interaktivno predstavo Cirkus Korona, ki na zabaven in lahkoten način nagovarja občutke, stiske in konkretne bivanjske situacije, s katerimi se v ”novi realnosti” tako ali drugače soočamo vsi. Program obsega tudi ustvarjalne delavnice za odrasle in otroke, na katerih bodo lahko stanovalci navezali osebne stike, ter sosedski dan z zabavnimi aktivnostmi in druženjem, ki jim bo omogočil, da se (še bolj) spoznajo.

ART YARD nagovarja ljudi, ki so sicer zelo različni, a sobivajo v ožjem ali širšem lokalnem okolju, in je inovativna oblika združevanja in povezovanja, razvijanja medgeneracijskega sodelovanja, (iz)gradnje (sosedske) skupnosti ter ne nazadnje občečloveških humanih odnosov v sodobni družbi. Je nekakšna umetniško-sociološka raziskava v obliki potujočega gledališča. Predvsem pa je pomemben segment naše dolgoročne programske usmeritve, v okviru katere ga razvijamo kot strateško orodje za nagovarjanje novega občinstva, odpiranje novih urbanih prostorov in oblikovanje novih produkcijskih form, kar edino lahko zagotovi nadaljnji obstoj in razvoj sodobnih performativnih uličnih umetnosti.


Projekt ART YARD je namenjen STANOVALCEM izbrane soseske (je zaprtega tipa) in je zanje BREZPLAČEN, izvajamo pa ga s podporo Oddelka za kulturo MOL in v sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom MOL ter Službo za lokalno samoupravo MOL. Program bodo poleg članov Gledališča Ane Monro in naših rednih sodelavcev soustvarili še Inštitut za politike prostora, Društvo Impro in Društvo Gibatorij.