Ana Desetnica Lj 2020 1. Dan

ŠUGLA PRO


Internacionalizacija s ciljem razvoja

 

V okviru Erasmus+ sodelovalnega partnerstva smo skupaj z organizacijama Fadunito produccions (Španija) in Federazione Nazionale Arti in Strada – FNAS (Italija) zasnovali mednarodni program izobraževanja in usposabljanja, udeleženci katerega bodo skupaj z mentorji/pedagogi razvijali digitalno prenosljive metode poučevanja in izvajanja sodobnih performativnih in uličnih umetnosti v specifičnem urbanem prostoru, tj. na zelenicah, dvoriščih, parkiriščih in drugih skupnostnih površinah stanovanjskih sosesk v mestih.

Primarni namen programa, ki ga bomo izvedli, če bomo uspešno pridobili razpisna sredstva, je raziskovanje in uresničevanje potenciala tega umetniškega področja za spodbujanje/pospeševanje spoznavanja, sodelovanja in/ali povezovanja prebivalcev sosesk, oziroma (iz)gradnja sosedske skupnosti, dolgoročni cilj pa dvig/(o)krepitev performativnih kompetenc, strokovnosti, ugleda ter širše prepoznavnosti njegovih ustvarjalcev.