Ana Srčna

Ana Srčna

Festival plameneče ljubezni

 

Marca 2023 je v okviru festivala ljubezni, umetnosti in vandranja LUV FEST v parku na Ambroževem trgu v Ljubljani premierno zažarel svetlobno-doživljajski ambient na temo ljubezni, ki smo ga ustvarili na osnovi ideje Tine Žen, in ga dopolnili/napolnili s perfomativnimi in glasbenimi vsebinami.

Del dogodka, ki je navdušil tako obiskovalce kot (so)ustvarjalce, je bil tudi spletni sprehod po prizorišču, oziroma neposredni večkanalni spletni prenos dogajanja na luv.stream4u.eu.

Hvala TURIZEM LJUBLJANA za povabilo k sodelovanju in finančno podporo!

Visit Ljubljana Vecja
Luv