Sprememba ponuja možnost učenja in rasti!

Craig

Piše: Craig Weston, ulično-gledališki performer (The Primitives), režiser in pedagog


Kako kaj, ste že odpovedali festival, ali ste “na čakanju”? Tukaj, v Nemčiji, Španiji, Franciji, na Irskem… Celotna sezona vse tja do septembra je odpovedana.

S tem se lahko sprijaznim. S tem lahko živim. To lahko celo lepo sprejmem. Sprememba vedno ponuja možnost učenja in rasti. A danes, moram reči, sem malo žaloval, ker se je naše celo poletje razblinilo kot dim.

Ukvarjam se z glasbo. In izdelujem novo glasbilo, z lesom, ročnim orodjem in ogromno potrpljenja, kar je, priznam, čudovita izkušnja. Moji dnevi so polni, sem zaposlen, igram se, gradim, se sprehajam (še vedno se lahko), joga, zdrava hrana…

Težko si je predstavljati, da sem v prejšnem življenju bil performer in režiser!

 

So, have you had to cancel the festival yet, or are you “on hold’? Here, in Germany, Spain, France, Ireland… Basically our whole season up to September has been cancelled. 

I can accept it.  I can live with it.  I can even embrace it.  Change is always an opportunity to learn and to grow. But today, I must say, I was a little bit in mourning to see our whole summer go up in smoke.

I play music.  I am building a new instrument, with wood and hand tools and enormous patience, which is a wonderful experience, I must admit. My days are full, I am busy, playing, building, walking (we still can) yoga, healthy food..

It is hard to believe in a former life I was a performer and director!