Prvi UPS! letos!

Podelitev Lipoldovih Nagrad 2024 47

Na svetovni dan Zemlje (22. 4.) se je na prireditvi, na kateri je Geološki zavod Slovenije priznanja in častne nazive za vrhunske znanstvenoraziskovalne in razvojne dosežke, t. i. Lipoldove nagrade, podelil, UPS! zgodil!

 

Foto: Andrej Peunig