Vnnw

PREK P2P DO TURNEJE PO NEMČIJI!

Pred začetkom festivala v Ljubljani bo v prestolnici od 27. do 29. 6. potekal mednarodni interni strokovni program P2P za umetnike. Temelji na metodi peer to peer, iskreni in neposredni izmenjavi mnenj, predlogov, znanj in izkušenj med enakovrednimi udeleženci – ustvarjalci na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti. Bistvo programa je delo na konkretnih predstavah oziroma njihova izboljšava in opolnomočenje ustvarjalcev za nastope pred najširšim mednarodnim občinstvom.

Sodelujejo: DUO SLAVICA (SLO), PIOTR CHLIPALSKI (POL), PETER SWEET & LEONIE BAKER (UK/USA). Vsi umetniki se bodo občinstvu predstavili na festivalskem prizorišču, že prej pa si lahko njihove nastope ogledate na Stritarjevi ulici.

Program vodi gledališki kritik in dramaturg SAMO OLEAMI. 


V okviru programa P2P bomo nadalje krepili in razvijali partnersko sodelovanje s festivalom VON NORD NACH WEST (NEM), ki poteka na ravni izmenjave umetnikov. Ta je Ani Desetnici soroden v tem, da gostuje v različnih nemških mestih, sodelovanje z njim pa od leta 2017 poteka tako, da vsak od festivalov izbere eno domačo skupino, ki je »zrela« za mednarodno nastopanje, a ji v danem trenutku še manjka izkušenj pred tujo publiko.

Tako izbrana skupina iz Slovenije – v letu 2022 je to Duo Slavica – v sklopu tamkajšnjega festivala nastopi v več krajih po Nemčiji, nemška skupina pa v sklopu našega festivala v več krajih po Sloveniji. Skupini na ta način pridobivata dragocene izkušnje nastopanja pred tujejezičnim občinstvom in/ali v drugačnem kulturnem okolju, hkrati pa sta deležni dodatnega coachinga, zaradi česar se predstavi izboljšata in okrepita.

 

VEČ INFORMACIJ