Novo: strokovno izobraževanje za mentorje

Images M Images Mentorji 1 600x400

MENTOR KOT SE ŠIKA

Trg Prekomorskih brigad 1 (LJ), 26. maj 2018 // 9.00 – 15.00

Si umetnik in prenašaš svoje znanje na mlajše? Aktivno delaš z mladimi? Imaš željo po širjenju svojih pedagoških znanj in bolj kvalitetnem delu v skupini?

V Gledališču Ane Monro verjamemo, da je za uspešno delo z mladimi bistvenega pomena razumevanje skupinske dinamike in delovanja posameznika v skupini. Za umetnike, ki so tudi mentorji, in za vse ostale, ki aktivno delajo na področju izobraževanja mladih, smo zato zasnovali program MENTOR KOT SE ŠIKA. Udeleženci se bodo naučili, kako pritegniti zanimanje sodelujočih in ohraniti njihovo pozornost, kako prepoznati šibkejše člene in jih motivirati, kako povezovati posameznike v skupino in ustvarjati dinamiko med njimi, kako reševati težave nejasnosti ciljev in prilagajanja teh celotni skupini, pa tudi, kako si zastavljati pedagoške cilje in kako jih meriti.

PROGRAM

9.00–10.30 // Postavljanje in merjenje ciljev

Pri pripravah na prenos znanja smo včasih osredotočeni predvsem na to, kaj bomo delali. Sestavljamo vaje za udeležence, prikaze določene tehnike ali strategije, razmišljamo o tem, kako pripraviti razgibano delavnico, ki bo udeležence pritegnila in kako njihovo zanimanje ohraniti do konca srečanja. Ključna prvina učinkovitega poučevanja so CILJI – kaj želimo doseči, kakšen učinek naj bi imelo poučevanje na udeležence izobraževanja. Učinkoviti mentorji postavljajo cilje – razumljive, merljive, smiselne in dosegljive. Udeležencem jih predstavijo, med poučevanjem spremljajo dosežke in omogočajo ustrezno povratno informacijo.

Ključna vprašanja na katera boste dobili odgovore:
– Kako oblikujemo cilje?
– Zakaj so cilji sploh potrebni?
– Kako razlikujemo med merljivimi in nemerljivimi cilji?
– Kako cilje predstavimo udeležencem – zakaj in kdaj?
– Kako vemo ali smo cilje dosegli?
– Kakšna je učinkovita povratna informacija o doseženih ciljih?
– Kako dosežemo, da so med poučevanjem/učenjem dejavni vsi?

Dr. Branka D. Jurišić je specialna pedagoginja, ki se ukvarja s strokovnim izpopolnjevanjem učiteljev in drugih strokovnjakov za delo z otroki s posebnimi potrebami. Njena področja zanimanja so poučevanje, avtizem, zgodnja obravnava. Je avtorica več strokovnih člankov in knjig ter izkušena predavateljica. V predavanju Fenomen spolzkih tal je med drugim delila svoje izkušnje o tem, kako so cilje postavile študentke in kakšne popravke jim je priporočila. Predavanje je dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=PFRpV_tmhiE

Dr. Branka D. Jurišić je zaposlena v Izobraževalnem centru Pika. Center izvaja več programov – eden od njih je tudi e-svetovanje za učitelje in starše. Kot zanimivost lahko preberete odgovor, ki ga je napisala študentki – o ciljih: http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/18-odgovorili-smo-cilji-v-ip-in-sicer/

10.45–12.15 // Program Bodigatreba

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO že vrsto let izvaja program Bodigatreba za usposabljanje mentorjev improvizacijskega gledališča, katerega namen je usposobiti mentorje kot mladinske delavce in gledališke pedagoge za delo s pretežno mladinskimi impro skupinami. Program se povezuje z drugimi programi istega društva, predvsem s ŠILO – Šolsko impro ligo (za dijake) in z MIŠ – Malo impro šolo (za osnovnošolce). Predstavnika društva IMPRO bosta udeležencem delavnice najprej predstavila program Bodigatreba, preostali čas pa je namenjen njunemu premisleku o programih in projektih posameznih udeležencev.

Jošt Jesenovec, ki zaključuje študij pedagoškega modula umetnostne zgodovine in italijanščine, v društvu IMPRO deluje kot eden od treh vodij programa ŠILA in vodi usposabljanje mladih mentorjev. Tudi sam je mentor gledališke improvizacije na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana in že vrsto let nastopa v improviziranih in ulično-gledaliških predstavah.

Mistral Majer je koordinatorka in vodja dolgoletnih kulturnih in izobraževalnih projektov in programov ŠILA, kot so Šolska impro liga, Bodigatreba, Impro liga, Knjižnica pod krošnjami idr. Producentka, mentorica in improvizatorka, ki je po izobrazbi filozofinja in literarna komparativistka, dela in živi gledališče, knjigo in film ter s strastjo razvija programe improvizacijskega gledališča.

12.45–14.15 // Motiviranje skupine in skupinska dinamika

Na delavnici bo Alenka Marinič predstavila pristop, ki ga razvijata z Justinom Durelom, njenim pedagoškim in življenjskim sopotnikom, pri vodenju svojih delavnic in svojem pedagoškem delu na splošno. Že peto leto razvijata skupno pedagoško vizijo, ki temelji na zapuščini Jacquesa Lecoqa, zato pri svojem delu izhajata iz fizičnega gledališča, s poudarkom na iskanju ravnovesja med tehniko in igro. Kako začeti delavnico in zakaj, katere vaje pomagajo skupini, da se poveže na začetku procesa, katere vaje lahko dajo dobre povratne informacije pedagogu tekom dela in kako na splošno vzdrževati tempo pedagoškega procesa? Vse to in podobne dileme bomo preigravali, pregovarjali in raziskovali na tokratni delavnici!

Alenka Marinič je diplomirana filozofinja in zgodovinarka ter neodvisna ustvarjalka na področju uličnega, klovnovskega in fizičnega gledališča. Je ustanovna in aktivna članica Kolektiva Narobov, s katerim je kot performerka in soavtorica gostovala na številnih slovenskih in mednarodnih prizoriščih. Poučuje gledališko improvizacijo, klovnovske prvine in fizično gledališče (tudi v tujini), od leta 2013 pa pod okriljem društva Globus Hystericus intenzivno sodeluje z Justinom Durelom, s katerim vodita različne gledališke delavnice.

Cena: 50 € (število mest je omejeno, prijave zbiramo do 22.5.2018)

Prijave in več informacij: Sara Šabec // sara.anamonro@gmail.com / 041 889 001