Matita

Teatro Matita (SLO)

Predstava, ki temelji na tradicionalnem italijanskem liku Pulcinelle, ki ne pozna avtoritete in strahu, zgodbo gradi na komičnih situacijah. Gre za obliko lutkovnega minimalizma, pri katerem lutka najprej nastane iz nič, nato oživi in ​​takoj najde partnerja za igro. Pulcinella se sooči z liki, kot sta pes in smrt, vendar se v nasprotju s tradicijo zgodba konča brez zmagovalca.


The show builds on comical situations, and is based on the traditional Italian character of Pulcinella, who knows no authority or fear. It is a form of puppet minimalism, in which first the puppet is created from naught, then comes to life and immediately finds a partner to play with. Pulcinella comes face-to-face with characters such as the dog, and Death, but in contrast to tradition, the story finishes without a winner.