Vzpon

Fabla Collective (SLO)

Ustvarjalca in nastopajoča preko giba, prepletanja cirkuških tehnik in gledališkega pripovedovanja zgodb ter uporabe avtorskega rekvizita – vrteče se in nihajoče lestve – raziskujeta, kako uravnotežiti človekovo neustavljivo željo po odkrivanju neznanega s spoštljivo skrbjo za obstoječe naravne in družbene (eko)sisteme.

Lestev, ki jima odpira polje zračnega prostora, sicer rezerviranega zgolj za leteča bitja, predstavlja nenehno težnjo ljudi v sodobni družbi po osebnem uspehu in njihovo nenasitno željo po dobičku. In višje, kot se vzpenjamo po njej, bolj se oddaljujemo od vpliva naših dejanj na okolje in večja je naša ekološka odgovornost. Umetnika zato v predstavi pozivata k ponovnemu razmisleku o našem ekonomskem sistemu in skupinskih ukrepih za učinkovito obravnavanje podnebnih sprememb ter drugih okoljskih vprašanj/izzivov, s katerimi se soočamo.

 

Two artists explore themes of balance, freedom and linmitations through movement and an originally designed prop – a rotating and swinging ladder, that opens up an aerial space, tipically reserved for flying creatures.

The ladder represents a tendency towards personal gain and a constant drive for success. The higher we climb, the more distant we become from the consequences of our actions on the environment, and the greater our ecological responsibility. Ascension aims to call for a reassessment of our economic system and collective action for the effective addressing of climate change and environmental concerns.