Bili smo na kulturnem bazarju 2018

4446[1]

5. aprila je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal Kulturni bazar 2018. Na njem smo predstavili dva svoja projekta: Kultura po meri (KPM) in Z gledališčem nad učence in dijake.

KULTURA PO MERI (KPM) je projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki smo ga v Gledališču Ane Monro zasnovali z namenom, mladim ponuditi poglobljeno osebno izkušnjo in v okviru te z gledališkimi tehnikami spodbuditi razvoj njihovih čustveno-motivacijskih, socialnih, spoznavnih in gibalnih kompetenc. Prednost in dodana vrednost KPM je, da vsebino in obseg projekta prilagodimo željam, potrebam in pričakovanjem naročnika, pri čemer ponujamo tri različne programe: kulturni dan po meri, kulturni vikend po meri in kulturni teden po meri. Program obsega ogled predstave, pogovor o vsebini predstave, diskusijo na temo sodobnih gledaliških praks, praktične delavnice in zaključno predstavo udeležencev. Namenjen je osnovnošolcem in srednješolcem, izvajamo pa ga tudi v dijaških domovih, centrih za mlade in drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah.

Z GLEDALIŠČEM NAD UČENCE IN DIJAKE je izobraževalni program za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerega udeleženci spoznajo primere dobrih praks uporabe gledališke pedagogike pri podajanju učne snovi, vzgoji, razvijanju skupinske dinamike in motiviranju posameznika, ter se naučijo posebnih gledaliških tehnik in metod, preko katerih razvijajo lastne inovativne pristope k poučevanju. Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu radi srečujejo in uporabljajo gledališke tehnike in metode, in jih uporabljajo za skupinsko delo, motivacijo in prenos znanja. Udeležbo na naših praktičnih delavnicah priporočamo tako učiteljem razrednega pouka, srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja, kot tudi vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.