Dog

Gledališče na vsako dvorišče

Projekt za podružnične šole in manjše kraje


Zasnovali smo ga z namenom, da pripeljemo kulturo v (naj)manjše slovenske kraje in da neposredni stik z uličnim gledališčem omogočimo tudi prebivalcem teh, ki imajo običajno manj možnosti, da se srečajo z njim, sploh v svojem domačem okolju.  

Koncept projekta je, da dopoldne uprizorimo našo interaktivno ekološko predstavo Zadnji ulov za šolarje v izbranem kraju, (pozno) popoldne pa še za vse prebivalce lokalne skupnosti.

KONTAKT

Goro Osojnik
goro.anamonro@gmail.com
041 723 146