Gam Zadnji Ulov

Gledališče Ane Monro (SLO)

Interaktivna ekološka predstava z igralci na hoduljah, odlično glasbo ter atraktivnimi kostumi, rekviziti in scenskimi elementi (prava ribiška ladja, velika lutka), ki so izdelani iz recikliranih odpadnih materialov, na zabaven način interpretira pereč aktualen problem totalnega izlova rib in vse večje onesnaženosti morij z odpadno plastiko, ter ozavešča o tej tematiki, ki zadeva celotno človeštvo in ves planet – če se tega zavedamo, ali ne.


The interactive ecological show with performers on stilts, great music and attractive costumes, props and stage elements made of recycled waste materials, interprets the burning problem of total fishing and increasing pollution of seas with waste plastics – in a fun way. It raises awareness of this issue, which affects all of humanity and the entire planet – whether we are aware of it or not.

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO