Zadnji Ulov

Gledališče Ane Monro (SLO)

Ali v Jadranu že plava poslednja riba? Je to tuna? Ali pa mogoče orada? Nemara cipelj? Interaktivna ekološka predstava z igralci na hoduljah, odlično glasbo ter atraktivnimi kostumi, rekviziti in scenskimi elementi (prava ribiška ladja, velika lutka), izdelanimi iz recikliranih odpadnih materialov, ki na zabaven in lahkoten način interpretira pereč aktualen problem totalnega izlova rib in vse večje onesnaženosti morij z odpadno plastiko, nagovarja in ozavešča starostno najbolj raznoliko občinstvo.


The interactive ecological show with performers on stilts, great music and attractive costumes, props and stage elements made of recycled waste materials, interprets the burning problem of total fishing and increasing pollution of seas with waste plastics – in a fun way – and raises awareness of this issue.