Zz 7

Zeleni zaklad

Gibalno-ustvarjalne delavnice v dialogu z naravo


V sodelovanju s športno-kulturnim društvom Gibatorij, OŠ Franca Rozmana Staneta in šolo brazilske kulturne veščine Capoeira Balanço da Meia Lua smo od junija do oktobra 2021 izvajali projekt Zeleni zaklad, ki je bil zasnovan na okoljskih tematikah in izkustvenem učenju.

V okviru tega so na različnih zelenih površinah v Ljubljani potekale brezplačne gibalno-ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike (od 6 do 15 let), na katerih so udeleženci skozi raziskovanje, igro in druženje v naravi razvijali in krepili različne veščine ter pridobivali nova znanja.


Projekt je sofinancirala Mestna občina Ljubljana – Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti.

 

S projektom Zeleni zaklad smo otrokom in mladostnikom omogočili odkrivanje in spoznavanje pestrosti ekosistemov, jih ozavestili o pomenu in pomembnosti ohranjanja narave ter jih poučili, kakšno vlogo ima pri tem človek.

Na interaktivnih delavnicah in drugih dogodkih so udeleženci z aktivno participacijo in prek neposrednega izkustva:

  • spoznavali slovensko in brazilsko kulturo (slovenske ljudske pravljice in bajke o naravi, legende o Amazonskem gozdu);
  • razvijali in krepili gibalne in performativne veščine (izrazni ples, capoeira, sodobni cirkus, gledališče);
  • razvijali in krepili kreativnost in umetniško izražanje (risanje, izdelovanje instrumentov iz naravnih materialov in igranje nanje, petje ljudskih pesmi);
  • razvijali in krepili socialne veščine (skupinske in individualne igre, reševanje izzivov, socialna integracija, medvrstniško učenje).