Zz 7

Zeleni zaklad

Gibalno-ustvarjalne delavnice v dialogu z naravo


V sodelovanju s športno-kulturnim društvom Gibatorij, OŠ Franca Rozmana Staneta in šolo brazilske kulturne veščine Capoeira Balanço da Meia Lua izvajamo projekt Zeleni zaklad, ki je zasnovan na okoljskih tematikah in izkustvenem učenju.

V okviru tega bodo na različnih zelenih površinah v Ljubljani potekale brezplačne gibalno-ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike (od 6 do 15 let), na katerih bodo udeleženci skozi raziskovanje, igro in druženje v naravi razvijali in krepili različne veščine ter pridobivali nova znanja.


Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana – Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti.

 

S projektom Zeleni zaklad želimo otrokom in mladostnikom omogočiti odkrivanje in spoznavanje pestrosti ekosistemov, jih ozavestiti o pomenu in pomembnosti ohranjanja narave ter jih poučiti, kakšno vlogo ima pri tem človek.

Na interaktivnih delavnicah in drugih dogodkih bodo udeleženci z aktivno participacijo in prek neposrednega izkustva:

  • spoznavali slovensko in brazilsko kulturo (slovenske ljudske pravljice in bajke o naravi, legende o Amazonskem gozdu);
  • razvijali in krepili gibalne in performativne veščine (izrazni ples, capoeira, sodobni cirkus, gledališče);
  • razvijali in krepili kreativnost in umetniško izražanje (risanje, izdelovanje instrumentov iz naravnih materialov in igranje nanje, petje ljudskih pesmi);
  • razvijali in krepili socialne veščine (skupinske in individualne igre, reševanje izzivov, socialna integracija, medvrstniško učenje).