Zz 7

Zeleni zaklad

Gibalno-ustvarjalne delavnice v dialogu z naravo


V sodelovanju s športno-kulturnim društvom Gibatorij, OŠ Franca Rozmana Staneta in šolo brazilske kulturne veščine Capoeira Balanço da Meia Lua bomo to poletje izvajali projekt Zeleni zaklad, ki je zasnovan na okoljskih tematikah in izkustvenem učenju.

V okviru tega bodo na različnih zelenih površinah v Ljubljani potekale brezplačne gibalno-ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike (od 6 do 15 let), na katerih bodo udeleženci skozi raziskovanje, igro in druženje v naravi razvijali in krepili različne veščine ter pridobivali nova znanja.


Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana – Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti.

 

S projektom Zeleni zaklad želimo otrokom in mladostnikom omogočiti odkrivanje in spoznavanje pestrosti ekosistemov, jih ozavestiti o pomenu in pomembnosti ohranjanja narave ter jih poučiti, kakšno vlogo ima pri tem človek.

Na interaktivnih delavnicah in drugih dogodkih bodo udeleženci z aktivno participacijo in prek neposrednega izkustva:

  • spoznavali slovensko in brazilsko kulturo (slovenske ljudske pravljice in bajke o naravi, legende o Amazonskem gozdu);
  • razvijali in krepili gibalne in performativne veščine (izrazni ples, capoeira, sodobni cirkus, gledališče);
  • razvijali in krepili kreativnost in umetniško izražanje (risanje, izdelovanje instrumentov iz naravnih materialov in igranje nanje, petje ljudskih pesmi);
  • razvijali in krepili socialne veščine (skupinske in individualne igre, reševanje izzivov, socialna integracija, medvrstniško učenje).