Foto4

Mentor kot se šika

Strokovno izobraževanje za mentorje

 

Neformalno izobraževanje za vse, ki želijo pridobiti ali nadgraditi mentorske veščine, spoznati osnove skupinske dinamike in motiviranja skupine, ter se poučiti o postavljanju in merjenju pedagoških ciljev.

Program obsega tri delavnice, ki jih vodijo priznani mentorji.

 

Dr. Branka D. Jurišić (IC PIKA) // Postavljanje in merjenje ciljev

Pri pripravah na prenos znanja smo včasih osredotočeni predvsem na to, kaj bomo delali. Sestavljamo vaje za udeležence, prikaze določene tehnike ali strategije, razmišljamo o tem, kako pripraviti razgibano delavnico, ki bo udeležence pritegnila in kako njihovo zanimanje ohraniti do konca srečanja.

Ključna prvina učinkovitega poučevanja so CILJI – kaj želimo doseči, kakšen učinek naj bi imelo poučevanje na udeležence izobraževanja. Učinkoviti mentorji postavljajo cilje – razumljive, merljive, smiselne in dosegljive.

Udeležencem jih predstavijo, med poučevanjem spremljajo dosežke in omogočajo ustrezno povratno informacijo.

Ključna vprašanja na katera boste dobili odgovore:
 Kako oblikujemo cilje?
 Zakaj so cilji sploh potrebni?
 Kako razlikujemo med merljivimi in nemerljivimi cilji?
 Kako cilje predstavimo udeležencem – zakaj in kdaj?
 Kako vemo ali smo cilje dosegli?
 Kakšna je učinkovita povratna informacija o doseženih ciljih?
 Kako dosežemo, da so med poučevanjem/učenjem dejavni vsi?

Dr. Branka D. Jurišić je specialna pedagoginja, ki se ukvarja s strokovnim izpopolnjevanjem učiteljev in drugih strokovnjakov za delo z otroki s posebnimi potrebami. Njena področja zanimanja so poučevanje, avtizem, zgodnja obravnava. Je avtorica več strokovnih člankov in knjig ter izkušena predavateljica. 

 

Jošt Jesenovec & Mistral Majer (društvo IMPRO) //  Bodigatreba

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO že vrsto let izvaja program Bodigatreba za usposabljanje mentorjev improvizacijskega gledališča, katerega namen je usposobiti mentorje kot mladinske delavce in gledališke pedagoge za delo s pretežno mladinskimi impro skupinami. Program se povezuje z drugimi programi istega društva, predvsem s ŠILO – Šolsko impro ligo (za dijake) in z MIŠ – Malo impro šolo (za osnovnošolce).

Predstavnika društva IMPRO udeležencem delavnice predstavita program Bodigatreba, preostali čas pa je namenjen njunemu premisleku o programih in projektih posameznih udeležencev.

Jošt Jesenovec, ki zaključuje študij pedagoškega modula umetnostne zgodovine in italijanščine, v društvu IMPRO deluje kot eden od treh vodij programa ŠILA in vodi usposabljanje mladih mentorjev. Tudi sam je mentor gledališke improvizacije na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana in že vrsto let nastopa v improviziranih in uličnogledaliških predstavah.

Mistral Majer je koordinatorka in vodja dolgoletnih kulturnih in izobraževalnih projektov in programov ŠILA, kot so Šolska impro liga, Bodigatreba, Impro liga, Knjižnica pod krošnjami idr.. Producentka, mentorica in improvizatorka, ki je po izobrazbi filozofinja in literarna komparativistka, dela in živi gledališče, knjigo in film ter s strastjo razvija programe improvizacijskega gledališča.

 

Alenka Marinič (KUD Globus Hystericus) // Motiviranje skupine in skupinska dinamika

Alenka Marinič na delavnici predstavi pristop, ki ga razvijata z Justinom Durelom, njenim pedagoškim in življenjskim sopotnikom, pri vodenju svojih delavnic in svojem pedagoškem delu na splošno. Že peto leto razvijata skupno pedagoško vizijo, ki temelji na zapuščini Jacquesa Lecoqa, zato pri svojem delu izhajata iz fizičnega gledališča, s poudarkom na iskanju ravnovesja med tehniko in igro.

Kako začeti delavnico in zakaj, katere vaje pomagajo skupini, da se poveže na začetku procesa, katere vaje lahko dajo dobre povratne informacije pedagogu tekom dela in kako na splošno vzdrževati tempo pedagoškega procesa?

Alenka Marinič je diplomirana filozofinja in zgodovinarka ter neodvisna ustvarjalka na področju uličnega, klovnovskega in fizičnega gledališča. Je ustanovna in aktivna članica Kolektiva Narobov, s katerim je kot performerka in soavtorica gostovala na številnih slovenskih in mednarodnih prizoriščih. Poučuje gledališko improvizacijo,  klovnovske prvine in fizično gledališče, tudi v tujini, od leta 2013 pa pod okriljem društva Globus Hystericus intenzivno sodeluje z Justinom Durelom, s katerim vodita različne gledališke
delavnice.