Art Yardsosedskidan Fotolukadakskobler 036

Art Yard

Umetnost, ki gradi skupnost


Art Yard je projekt sosedskega gledališča, ki presega okvire umetniškega ustvarjanja, oziroma tega na inovativen način povezuje s socialnim angažmajem. Razvili smo ga na osnovi izkušenj z gledališko podoknico Ana pod oknom, njegov namen pa je omogočiti prebivalcem stanovanjskih sosesk neposreden stik s performativno umetnostjo v njihovem domačem okolju in prek te(ga) spodbuditi interakcijo in sodelovanje med njimi – s ciljem, da jih povežemo v skupnost.

V okviru projekta bomo zato pod sloganom Gledališče na vsako dvorišče obiskovali različna blokovska naselja in na skupn(ostn)ih površinah teh prirejali večdnevni kulturno-družabni program, ki obsega umetniški dogodek, praktične delavnice in sosedsko druženje oziroma t. i. sosedski dan.

Dolgoročno želimo s projektom Art Yard ustvariti umetniško, socialno in digitalno platformo, ki bo nekakšen podporni sistem za soočanje z izzivi, ki jih prinaša sobivanje v sosedski skupnosti.

 

Format projekta Art Yard smo zasnovali v sodelovanju s svetovalko za delo s skupnostmi Simono Savickaite iz Litve, ki je dolgoletna koordinatorka podobnega projekta We, the people, ki bo del programa Evropske prestolnice kulture Kaunas 2022.

Povezali smo se tudi z Inštitutom za politike prostora (IPoP), kjer se ukvarjajo s trajnostnim razvojem javnega/skupn(ostn)ega prostora, in raziskujejo ter razvijajo nove in boljše možnosti koriščenja tega. Aktivni so predvsem na področju participacije v urejanju prostora, ki pa se v Sloveniji razvija zelo počasi, saj se zdijo ljudem ti procesi togi in neprijetni. Na IPoP po zgledu tujih praks zato zdaj vanj uvajajo elemente iz umetnosti in kulture in potencial za to so prepoznali prav v našem projektu.

K sodelovanju smo povabili še koordinatorja študijskih programov Kulturologija (prof. dr. Aleš Črnič) in Medijske študije (prof. dr. Tanja Oblak Črnič) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki bosta svoje študente spodbujala k aktivni udeležbi oziroma sodelovanju pri projektu Art Yard, saj sta v njem prepoznala priložnost za razvoj nove študijske smeri, tj. mediacija z umetnostjo, ki v mnogih evropskih državah postaja vse pomembnejše metodološko orodje za (iz)gradnjo in krepitev sosedskih skupnosti.

Art Yard je zato nekakšen umetniški eksperiment v obliki potujočega gledališča in sociološka raziskava obenem, saj čemer nagovarja ljudi, ki so sicer zelo različni, a sobivajo v ožjem ali širšem lokalnem okolju.

Je inovativna oblika združevanja in povezovanja, razvijanja medgeneracijskega sodelovanja, (iz)gradnje (sosedske) skupnosti ter ne nazadnje občečloveških humanih odnosov v sodobni družbi.

Predvsem pa je pomemben segment dolgoročne programske usmeritve našega društva, v okviru katere ga bomo razvijali kot strateško orodje za nagovarjanje novega občinstva, odpiranje drugačnih urbanih prostorov, oblikovanje inovativnih umetniških pristopov in produkcijskih form ter umetniško rast uličnih ustvarjalcev. Tudi in predvsem s ciljem, da zagotovimo nadaljnji razvoj in obstoj našega društva ter sodobnih performativnih uličnih umetnosti kot takih.

 

Projekt izvajamo s podporo Oddelka za kulturo MOL in v sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom MOL, s Službo za lokalno samoupravo MOL, z Inštitutom za politike prostora ter s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani.