Ana Mraz 2022 Ljubljana, 4. Dan

Tjaž Juvan (SLO)

Performans je produkt avtorjevega raziskovanja in iskanja meja med glasbeno in cirkuško performativnostjo, ki presega in se oddaljuje od klasičnega razmerja v katerem po navadi soobstajata ta žanra (zvok kot ozadje za predstavo, oziroma cirkus kot dodatek glasbi). Gre za  holistično stapljanje identitete, pristopov in filozofije dveh svetov – glasbenika zvočnega umetnika in cirkusanta/performerja, kjer so vsi aspekti enako prisotni v enem izvajalcu. Popolna sintonija teh dveh aspektov umetnosti je seveda nemogoča, vendar se ravno iz neuspeha in rušenja te harmonije razvijejo med izvajalcem in zvokom interakcije, ki ustvarjajo nov svet/žanr, kjer te klasifikacije postanejo nepomembne, in pridejo do izraza tematike, ki jih predstava podaja občinstvu.


An exploration and search of boundary lines between musical and circus performativity, this performance removes itself from the classical relation between those two genres and exceeds it. A holistic coalition of the identity, approach, and philosophy of the two worlds – one a musician’s/sound artist’s and the other a circus artist’s/performer’s ‒ where all aspects are equally present in each performer.

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO

 

 

 

 

CELJE (Pravljično Celje)

LJUBLJANA

LOGATEC

MARIBOR (Ana Mrzla)

NOVO MESTO (Advent)

RADOVLJICA (Ana Snežna)