Ana Mraz 2018 3. Dan

Tjaž Juvan (SLO)

Umetnikovo raziskovanje in iskanje meja med glasbeno in cirkuško performativnostjo presega in se oddaljuje od klasičnega razmerja v katerem po navadi soobstajata ta žanra (zvok kot ozadje za predstavo, oziroma cirkus kot dodatek glasbi). Gre za  holistično stapljanje identitete, pristopov in filozofije dveh svetov – glasbenika zvočnega umetnika in cirkusanta/performerja, kjer so vsi aspekti enako prisotni v enem izvajalcu. Popolna sintonija teh dveh aspektov umetnosti je seveda nemogoča, vendar se ravno iz neuspeha in rušenja te harmonije razvijejo med izvajalcem in zvokom interakcije, ki ustvarjajo nov svet/žanr, kjer te klasifikacije postanejo nepomembne, in pridejo do izraza tematike, ki jih želi sporočiti občinstvu.


An exploration and search of boundary lines between musical and circus performativity, this performance removes itself from the classical relation between those two genres and exceeds it. A holistic coalition of the identity, approach, and philosophy of the two worlds – one a musician’s/sound artist’s and the other a circus artist’s/performer’s ‒ where all aspects are equally present in each performer.