Mitja LovŠe

Mitja Lovše (SLO)

Gospod Sebald Mesečina ima dovolj stalne žalosti, zato se odloči, da jo bo odpravil skupaj s seboj na najbolj drastičen možen način. Toda, ko želi to izvesti, naleti na kovček, ki g odpre, in v njem najde veliko razlogov za veselje. Pa vendar – ali bo to dovolj, da se odpove svoji nameri?


Mr Sebald Moonlight is tired of his constant sadness – so he decides to get rid of it along with himself in the most radical way possible. However, when the time comes, he comes across a suitcase. When he opens it, he finds several reasons to be happy. And yet – is this enough to make him forget what he intended to do?

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO