Srčeva Dvojka 2

KUD Ljud (Grega Močivnik in Nina Vombergar)

Srčeva dvojka v iskanju družbe jadra med sanjaštvom in idealizmom na eni, ter pragmatičnostjo in racionalnostjo na drugi strani. Biva v spremenljivi obrestni razdalji do vsakdanjega sveta. Pleše s stanovanjsko poezijo in žonglira z bivanjskimi krediti. Delo v nastajanju in (še kar) interaktivna ulična klovnada.