Najbolj Nevarna Žival

Jazzville Productions (IRL)

Pripravite se na srečanje z ovco, ki je bila zaradi avanturističnega duha izgnana in izobčena iz svoje otoške skupnosti, ter konča v mestu. Je nevarno biti drugačen? Ali lahko tukaj najde novo čredo? Ali lahko ovca pleše in poje kot super zvezda? In zakaj je to najbolj nevarna žival na svetu? Ker bo oropala vaše srce in vanj vsadila neskončno ljubezen do svoje vrste.

V Jazzville Productions sta združena plesalka Ksenia Parkhatskaya ter komponist in glasbenik David Buffy.


Prepare to meet a sheep, exiled and excommunicated from her island community for adventurous spirit, that ends up in the city. Is it dangerous to be different? Can she find a new herd here? Can a sheep dance and sing like a superstar? And why is this the most dangerous animal in the world? Cause it will rob your heart and plant endless love to its species in it.

Jazzville Productions are dance artist Ksenia Parkhatskaya and Irish composer and bassist David Duffy.

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO