Led

Hiša otrok in umetnosti (SLO)

Plesno-lutkovni performans, ki raziskuje aplikativne pristope novih tehnologij v uprizoritvenih umetnostih. Glavo vlogo v njem ima kostum, ki ni več le ”oblačilo”, ampak postane bistven katalizator dogajanja, zgodbe, predstave in hkrati gledališki element, ki zabrisuje meje med igralcem, rekvizitom, scenografijo. Vsebinsko se LED nanaša na odnos moški–ženska, pri čemer motive črpa iz evropske mitologije.


A dance-puppet performance that explores the applicative approaches of new technologies in the performing arts. The main role in it is played by the costume, which is no longer just ”clothing”, but becomes an essential catalyst of the action, story, performance and at the same time a theatrical element that blurs the boundaries between the actor, the prop, and the scenography.