Zavod ODTIZ & ŠKD Gibatorij (SLO)

Umetniki se ukvarjajo z raziskovanjem in preseganjem lastnega telesa ter njegovih zmožnosti in prek tega idejo omejenosti/čudnosti postopno transformirajo v njeno nasprotje, ki pa je možno le v specifičnih pogojih in ob edinstvenih priložnostih. Navdih so našli v basni o orlu, izleženem med kokošmi, njihovo sporočilo pa je: kako naj človek ve, česa je sposoben, če tega ne more misliti in posledično niti poskusiti. V performansu koristijo principe fizičnega gledališča, plesa in capoeire, spletene v vsakdanjo zgodbo srečanj in situacij, ki nastanejo, ko naša čutila zaznajo čudnost oziroma drugačnost.


Artists engage in exploring and surpassing their bodies and capabilities, gradually transforming the idea of limitation/weirdness into its opposite, which is only possible under specific conditions and unique opportunities. They found inspiration in the fable of an eagle hatched among chickens, and their message is: how can a person know what they are capable of if they cannot imagine it and consequently cannot even attempt it? In the performance, they utilize the principles of physical theatre, dance and capoeira, woven into an everyday story of encounters and situations that arise when our senses perceive someone as strange or different.