Orakelj

Compagnia Opera Fiammae (ITA)

Veličastno prepletanje plamenov in nežnih nadrealističnih podob, ki se porajajo in izrisujejo v brezčasnosti nekega prostora, ki ne obstaja. Umetniki z ognjem uprizarjajo dejanja, ki bodo kot vizionarska prerokba časa, ki morda prihaja, odmevala v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, a se ne ukvarjajo z resničnostjo.

»Bistvo ni v odgovoru, ampak v vprašanju,

ki ga je treba znati prav postaviti.

In pomembno je znati poslušati –

bitje srca, ritem plesa.

V tem je harmonija.

In vse je tesno povezano.

Ali ju slišite?«


Intertwining magnificently, flames and gentle surrealistic images keep appearing and arising in a timeless place that does not exist. The artists use fire to make prophecies of times that may come, and their visions will echo in the past, present and future, however, reality is no concern of theirs.

“It’s not the answer, it’s the question.

And it must be asked right.

And it’s important to know how to listen –

the heartbeat, the dance rhythm.

That’s the harmony.

And it’s all closely linked.

Can you hear them?”

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO