Šablone Svobode

Fabrika cirkusa (SER)

Tema predstave je svoboda, ki je pomembna za mlade in tudi za razmišljanje o naravi tehnike žongliranja. V skupini žonglerjev je namreč pomembno, da je vsak posameznik pripravljen in edinstven zase, obenem pa spoštuje ritem in potrebe skupine, ki ji pripada. Na ta način se odraža načelo meja svobode posameznika, ki teži k spoštovanju meja svobode drugih. Gre za temo, ki ima s tega zornega kota pomemben pomen v izobraževalnem, širšem družbenem in političnem kontekstu – s ciljem razvijanja čuta za solidarnost, empatijo, različnost in povezanost.

Avtorji predstave so udeleženci izobraževalnega programa Fabrika savremenog cirkusa, ki ga izvaja beograjska organizacija Cirkusfera. V okviru tega kontinuirano razvijajo in krepijo tehnike žonglaže, pa tudi odrsko domišljijo, občutek za prisotnost, javno prezenco, skupinsko dinamiko ter občutek za prostor in čas, koordinacijo gibanja, koncentracijo, vztrajnost, disciplino, smisel za spontanost in improvizacijo.

Ker ne gre za klasično dramsko uprizoritev, temveč za raziskovalni pristop k nastajanju samega dela, so avtorjem skozi celoten proces pomagali različni mentorji, in skupaj z njimi raziskovali ideje, meje in zmožnosti – posameznega izvajalca in skupine kot celote.

Dejstvo, da so vse udeleženke ženske, predstavlja potencial za krepitev enakosti spolov v uprizoritvenih umetnostih, saj moški izvajalci sicer pogosteje uporabljajo te tehnike na odru.


The theme of the performance is freedom, which is important for young people and also for reflecting on the nature of the juggling technique. In a group of jugglers, it is crucial for each individual to be prepared and unique in themselves while respecting the rhythm and needs of the group they belong to. This reflects the principle of the boundaries of individual freedom, which aims to respect the boundaries of other people’s freedom. The authors of the performance are participants of the educational program “Fabrika savremenog cirkusa” (Factory of Contemporary Circus) conducted by the Belgrade-based organization Cirkusfera.