Cv

Cirkovizija (SLO)

Na pobudo in povabilo cirkuških kolektivov Cirkokrog in Mismo Nismo se je Gledališče Ane Monro pridružilo iniciativi za podporo slovenski in regionalni/balkanski cirkuški sceni – s ciljem, da ji(ma) zagotovimo kontinuiran razvoj in (še) širšo prepoznavnost. Skupaj s četrtim partnerjem, Zavodom Bufeto, smo omogočili gostovanje cirkuškega šotora CirkoBalkane v Ljubljani, pod streho katerega se bodo od 23. 6. do 7. 7. odvili umetniški programi treh festivalov (Klovnbuf, Ana Desetnica in Festival trojne salte) ter pester izobraževalni program/serija praktičnih delavnic.


At the initiative and invitation of circus collectives Cirkokrog and Mismo Nismo, Ana Monro Theatre has joined an initiative to support the Slovenian and regional/Balkan circus scene as well as its continuous development and even greater recognition. Together with the fourth partner, Zavod Bufeto, we have facilitated the hosting of the circus tent CirkoBalkane in Ljubljana, under which artistic programs of three festivals (Klovnbuf, Ana Desetnica and Festival trojne salte) and a series of practical workshops will be taking place from June 23rd to July 7th.

 

VEČ INFORMACIJE & PROGRAM / MORE INFO & PROGRAMME