Kobilice

Circus Katoen (BEL)

Predstava je prikaz odpornosti in ranljivosti narave, ter vloge ljudi v njej. Trava je živ material in vsakomur znan. Po eni strani je zelo ranljiv(a), po drugi pa res lahko prenese marsikaj. Umetnika odstranita kos zelenja iz njegovega naravnega habitata in ga dvigneta nad nivo tal s pomočjo podpornikov, desk, vrvi in ​​svojih teles. Občinstvo spremlja, kako travo spreminjata v objekt, ki je dobesedno mobiliziran, manipuliran in nadzorovan. Zelena trava zlahka pritegne pozornost gledalcev. In ko trpi, umetnika upata, da bosta v njih vzbudila empatijo. Empatijo do krhke narave. Kot pravita, je cirkus zelo primeren medij za to, saj se poigrava z nadzorom in nenaravnimi situacijami/gibi/manipulacijami, premika meje, naredi nemogoče možno in poskuša nadzorovati neobvladljivo. In tako kot cirkus na inovativen način prikazuje skrajnosti tega, kar je človek sposoben, bo človek na inovativen način vedno bolj nadzoroval naravo in posegal vanjo.

 

The performance is a representation of the resilience and vulnerability of nature and the role that we as humans play in it. Grass is a living material and recognizable to everyone. On the one hand very vulnerable and on the other hand it can really take a few knocks. In this performance artists remove a piece of green from its natural habitat and bring it above ground level using trestles, planks, rope and their bodies. The audience follows the artists transforming the grass into an object that is literally mobilized, manipulated and controlled. The spectator’s attention is easily drawn to the green grass. And when this suffers, we hope to arouse empathy within the spectator. Empathy for fragile nature. Circus is pre-eminently a suitable medium, because it plays with control and unnatural situations / movements / manipulations, pushing boundaries, making the impossible possible, trying to control the uncontrollable. Just as circus shows in an inventive way the extremes of what a human being is capable of, humans will in an inventive way increasingly and extremely control nature.

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO