Corpus Mundi 2

Antagon Theateraktion (GER)

Performativna avtobiografska pripoved Barbare Luci Caravalho, umetnice afriškega izvora, ki s fluidnim gibanjem telesa presega estetske ovire med plesom, gledališčem in geografijo, oziroma vse troje povezuje – prek osebne izkušnje, ki jo želi (po)deliti z javnostjo/občinstvom. »Vrata so odprta… Slišim glas svojih prednikov, ki pravijo: Ne pozabite, da morate skrbeti za gene tega sveta in oživiti telo, ki je nenehno pred izzivom, da prebije družbene konstrukcije. Svojo zgodbo ste šele začeli ustvarjati…«


An autobiographical narrative by Barbara Luci Caravalho that overcomes aesthetic barriers in flowing movements between dance, theater and geography. A performative experience report of an afro-descendent female body that transforms personal experiences into a public performance. »The door is open… I hear the voice of my ancestors saying: Do not forget that you have to take care of the genes of this world, and bring life to a body that is constantly challenged to break through social constructions. You have only just started to create your own story…«

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO