Anja Bezlova

Anja Bezlova / Mosquito Theater (SLO)

Prisrčna, angažirana in agresivna mirovnica, upokojena učiteljica matematike Majda iz Mengša povede svoje učence, pardon, publiko v interaktivno razpravo o mirovništvu, recikliranju, človekovih pravicah, o neskončni uporabi plastičnih vrečk in kako se zavarovati pred atomsko bombo. V času pouka bo pobirala tudi podpise za prepoved vojne v Sloveniji.


A warm, engaged, and aggressive peacemaker, Majda is a retired mathematics teacher from the town of Mengeš who starts an interactive discussion with her pupils – sorry, spectators – about peacemaking, recycling, human rights, endless use of plastic bags, and procedures in case of a nuclear bomb threat. During her lesson, she is collecting signatures for a ban on war in Slovenia.

 

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO