Ulična umetnost za preobrazbo družbe

Manifest mednarodne iniciative uličnih umetnikov

 

Čustvena povezanost je jedro vsake spremembe!


Ko smo bili ljudje v času epidemije zaprti v svojih domovih, smo skozi okna opazovali prazne ulice in smo hrepeneli po njihovem živahnem utripu, po spontanosti in življenju, ki ga nanje prinaša tudi (ulična) umetnost. Zahteva po fizični distanci nas je prisilila k socialni izolaciji, ki je močno vplivala na duševno počutje vseh nas, in lahko ima dolgoročne posledice za (emocionalno) zdravje celotne družbe. Kot je potrdila Svetovna zdravstvena organizacija, je umetnost eden od najbolj učinkovitih načinov za izboljšanje tega, saj dokazano pomaga posamezniku pri soočanju z občutki osamljenosti ter tesnobnosti in s strahovi.

Ulični ustvarjalci imamo pomembno vlogo pri odpiranju javnega prostora za ljudi, saj ga spreminjamo v prostor srečevanja, druženja in navezovanja stikov oziroma vezi med njimi. Tudi in predvsem čustvenih, ki najpomembneje pogojujejo kolektivno razmišljanje, in so zato pomemben dejavnik družbenih sprememb.

Zdaj je nastopil čas, da ukrepamo!

 

Ulice so več kot le ulice!


So namreč prostor, ki nas opominja, da smo ljudje socialna bitja, da potrebujemo drug drugega –  da lahko le skupaj obstajamo kot skupnost in (i)zgradimo (zdravo) družbo. Na njih odkrivamo in spoznavamo drugačnost, ljubezen, rituale. Na njih se porajajo kolektivna gibanja, ki omogočajo spremembe. So prostor družbenega dialoga in svobodnega izražanja. So prostor, ki ga skupaj uporabljamo in v katerem sobivamo.

Ulice nas vedno znova presenetijo in nas (spontano) povezujejo!

 

Ulična umetnost ima pomemben družben učinek!


Ulična umetnost že desetletja (p)oživlja javni prostor in vabi ljudi vanj. Dostopna je vsem, ne glede na spol, starost, izobrazbo, socialno-ekonomski status, geografsko ali kulturno poreklo, osebno ali versko prepričanje. Verjamemo, da krepi družbeno komunikacijo, saj daje glas tudi ljudem, ki se ne počutijo kot del skupnosti. Spodbuja nas k prevpraševanju paradigme poslušnosti sodobne družbe, v kateri živimo, in je zato naš zaveznik v časih, ko se soočamo z ravnodušnostjo, s pomanjkanjem empatije in kolektivnih čustev, strahom pred srečanjem z neznanim, in z omejevanjem svobode izražanja.

Ulična umetnost pomembno prispeva k (iz)gradnji skupne vizije!

 

Čas je za akcijo – gremo na ulice! 


  • Zavezujemo se, da bomo ustvarjali prostor za razpravo o ulični umetnosti in njeni vlogi pri preobrazbi družbe.
  • Podpirali bomo vse kulturne ustanove, fundacije, umetnike, strokovnjake, zasebna podjetja, in druge ljudi, ki se bodo s svojimi predlogi kakorkoli zavzemali za obstoj ulične umetnosti in povezovanje ljudi v javnem prostoru, ter tako prispevali k družbenim spremembam.
  • Opogumljali bomo vse umetniške ustvarjalce, da se nam pridružijo na ulicah, in se odločno postavijo zase, za svoje ustvarjanje, za svoja prepričanja – da se skupaj zavzamemo za kreativnost, za umetnost!
  • Prizadevali si bomo za čim širšo podporo javnosti, kajti umetnost pripada vsem (nam)! Zato recitirajte, pripovedujte, pišite, igrajte, slikajte, pojte, plešite, ustvarjajte in se izražajte – na ulici!

 Čas je, da stopimo skupaj – in na ulico!