Skupinska

izPOSTAVI se V javni PROSTOR


LJUBLJANA, 29.junij-8.julij 2018


10-dnevni program je obsegal intenzivne delavnice s področja cirkusa, uličnega gledališča, urbane scenografije in avdiovizualne umetnosti. Udeležilo se ga je 17 mladih. Za večino od njih je bila to edinstvena priložnost za odkrivanje in razvijanje inovativnih umetniških praks in/ali individualnega umetniškega izraza.

Nosilec programa je bilo Gledališče Ane Monro, koordinirala pa ga je Tea Vidmar. Partnerji projekta so bili Cirkorama (CRO), Cirkusfera (SRB) in CirkoBalkana (CRO/SRB), sofinancirali pa so ga program Evropske unije Erasmus+: Mladi v akciji, Zavod za razvoj mobilnosti mladih MOVIT in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD).

 

Piše: TEA VIDMAR, koordinatorka projekta

Mladinska izmenjava izPOSTAVI se V javni PROSTOR je med seboj povezala 17 udeležencev, starih od 16 do 30 let, in 3 mladinske vodje iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, ki študirajo ali ljubiteljsko ustvarjajo na področju cirkuških in uprizoritvenih umetnosti, likovnih in scenografskih umetnosti, glasbe in intermedijske umetnosti, arhitekture, notranjega oblikovanja ter oblikovanja tekstila in oblačil. Udeleženci so izmenjevali mnenja, misli in poglede na osnovno temo izmenjave, ki je bila tujec v mestu, in raziskovali ustvarjalne interdisciplinarne načine za izražanje skupnih idej v urbanem prostoru skozi delavnice cirkusa, urbane scenografije, uličnega gledališča ter video produkcije.

Projekt je bil namreč oblikovan v serijo delavnic raziskovanja javnega prostora skozi te štiri različne umetniške prakse. Posamezne delavnice so bile razdeljene na tehnični in raziskovalno-eksperimentalni del. Tehnični del je potekal v prostorih Hostla Tabor, vodil pa ga je strokovno usposobljen mentor, ki je udeležence seznanil s tehnikami in orodji s ”svojega” področja. Raziskovalno-eksperimentalni del je potekal na lokaciji festivala Ana Desetnica 2018 (na vmesnih prostorih prizorišč in v cirkuškem šotoru CirkoBalkane) ter na ljubljanskih ulicah. V okviru tega so mladi samostojneje, vendar z mentorjevimi usmeritvami oziroma nalogami preizkušali pridobljene veščine ali preučevali temelje in zakonitosti javnega prostora ter umeščanje svojega umetniškega izraza v ta prostor. Delavnice so potekale v dopoldanskem in popoldanskem času, in sicer 5 ur na dan, zvečer pa so si lahko udeleženci ogledali festivalski program in v predstavah že uveljavljenih cirkuških in uličnih umetnikov iskali dodaten navdih za lastno ustvarjanje ter se družili in spoznavali.


DNEVNIŠKO POROČILO


29. 6. // Spoznavni dan

Prvi dan so se udeleženci mednarodne interdisciplinarne raziskovalne delavnice IzPOSTAVI se V javni PROSTOR prvič srečali v dvorani Hostla Tabor, kjer so se spoznali med seboj ter z vsemi mladinskimi vodjami, in obenem že izmenjali prve asociacije na temo tujec v mestu. Kasneje so se odpravili na sprehod po ljubljanskih ulicah in do cirkuškega šotora, kjer so spoznali člane umetniške iniciative CirkoBalkana. Uvodni/spoznavni dan, ki ga je vodila koordinatorka programa Tea Vidmar, se je zaključil s skupno večerjo.

Udeleženci iz Slovenije so v času programa bivali doma, tuji udeleženci pa so bili nastanjeni v Hostlu Tabor, kjer so bivali tudi festivalski umetniki, in na dvorišču katerega je bilo osrednje festivalsko družabno središče oziroma t. i. chill out zone.

30. 6. & 1. 7. // Cirkus

Drugi in tretji dan so potekale delavnice cirkusa, ki so jih vodili člani umetniške iniciative CirkoBalkana, in sicer Jadranka Žinič Mijatović, Vladana Manić, Milan Manić in Nikola Mijatović. Na delavnicah so se najprej skupinsko fizično ogreli, nato pa so se razdelili v štiri skupine. V obliki krožnega treninga je vsaka skupina za pol ure spoznavala eno od področij, ki so jih učili mentorji. Discipline so bile: zračne akrobacije (trapez in svila), hulahup, gurtna (slackline) in talne akrobacije (akrobalans). V drugi polovici so si udeleženci izbrali samo eno orodje, da so lahko osvojili več elementov in nato sestavili kratke cirkuške točke, ki so jih predstavili mimoidoči javnosti v okolici cirkuškega šotora v parku.

2. & 3. 7. // Urbana scenografija

Četrti in peti dan so udeleženci spoznavali prakso DIY/POP-UP taktičnega urbanizma in možnosti likovnega posega v urbani prostor. Z intermedijsko umetnico in scenografko Ireno Pivka (ki je tudi avtorica urbane scenografije Ane Desetnice) so razpravljali o pojmu tujec in ga definirali kot osebo, ki pozna prostor, navade in pravila okolja, v katerem se nahaja, vendar se v njem počuti ali deluje tuje. Nato so se razdelili po skupinah, zrisali skice ter se v mesto odpravili iskati prostore, kjer so lahko svoje koncepte postavili v obliki maket, se pravi mini prostorskih scenografskih intervencij. Svoja dela so fotografirali in jih ob koncu delavnice predstavili soudeležencem.

4. & 5. 7. // Ulično gledališče

Šesti in sedmi dan sta bila namenjena usvajanju tehnik improvizacije, interakcije in ulične kreacije s španskim igralcem in režiserjem Sergijem Estebanellom (ki je tudi gostoval s svojo novo predstavo na festivalu Ana Desetnica 2018). Prvi dan so se skupinsko ogreli, pri čemer so morali zavestno upoštevati realnost prostora in nanj reagirati, kakor tudi na so-udeležence. Nato so gradili karakter svojega lika in iskali odgovore, zakaj so tu in kaj počnejo. S temi odgovori so odšli na ulico in skozi improvizacijo in interakcijo z mimoidočimi kreirali kratke prizore. Naslednji dan so skupno analizirali prizore ter jih vsebinsko in vizualno (kostum, rekviziti) dodelali in ponovno uprizorili na ulici.

6. & 7. 7. // Video

Osmi in deveti dan so udeleženci z režiserjem, producentom in scenaristom Markom Kumrom – Murčem (produkcijska skupina Ena Banda) odkrivali svet video produkcije in tehnik za izdelavo videa: od snovanja ideje in priprave scenarija, do režije, snemanja in montaže. Najprej so skozi predavanje prejeli bistvene informacije o filmski teoriji, osnovnih zakonitostih snemanja, opreme in zasnovi scenarija. Nato so si določili zvrst filma (umetniški, igrani ali dokumentarni film) ter se razdelili v skupine. Po skupni idejni zasnovi, ki je bila tematsko usmerjena na koncept tujec v mestu, so se odpravili v mesto snemat kratke filme. Za snemanje so uporabljali svoje mobilne telefone. Naslednji dan so večinoma porabili za montažo posnetkov. Ob koncu smo si skupaj ogledali vse izdelane videe.

8. 7. // Zaključni dan

Zadnji dan izmenjave se je začel z brunch-em, na katerem so se lahko mladi družili s člani organizacijske in izvedbene ekipe festivala Ana Desetnica 2018 ter z umetniki iz CirkoBalkane in z drugimi festivalskimi umetniki. Sledila je daljša evalvacija celotnega projekta z mladinskimi vodjami in koordinatorko projekta, v okviru katere smo iskali tudi možnosti našega nadaljnjega sodelovanja. Prva priložnost za to bo že septembra na festivalu CirkoBalkana v Novem Sadu!

 

UDELEŽENCI


Slovenija (mladinski vodja Sara Šabec): Tisa Neža Hrlec, Lara Mastnak, Ana Matos, Eva Mulej, Rok Hrovat, Ana Vrhovec.

Hrvaška (mladinski vodja Jadranka Žinić Mijatović): Mia Bradić, Lana Ivanovski, Morana Radočaj, Lea Ovčarić.

Srbija (mladinski vodja Vladana Manić): Una Beić, Miloš Janjić, Tomislav Jelesijević, Nevena Marković, Mina Obradović, Nikola Ristić, Sofija Uzur.

Partnerji projekta

Projekt so podprli