Zadnji ulov

Premierna uprizoritev predstave se je odvila 27.6. na festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica 2020 – Okvir poletja v Kamniku, 1.7. pa je otvorila tudi festivalski program v Ljubljani. V okviru festivala je gostovala še 3.7. v Novi Gorici, 4.7. v Gornji Radgoni in 24.8. v Mariboru (Ana Desetnica na Lentu). Ostale uprizoritve: Ankaran (19.7.), Kamnik (9.8., Kamfest), Postojna (25.8., Zmaj ‘ma mlade).

 

Foto: Luka Dakskobler, Info Kamnik, Festival Lent, festival Zmaj ‘ma mlade.

Zu1

Zu8

Zu9

Zu2

Zu20

Zu24

Zu10

Zu3

Zadnji Ulov

Zu21

Kamnik

Zu4

Zu11

Zu13

Zu5

Zu15

Zu14

Zu16