Slika5

Z gledališčem nad učence in dijake

Praktična delavnica za pedagoške delavce


Vloga učitelja in vloga umetnika sta si zelo podobni. Učitelj mora učence pritegniti tako, kot mora igralec pritegniti svoje občinstvo, če želi doseči svoj cilj. Vsi, ki poučujejo, se dnevno srečujejo z gledališčem. Ne nazadnje je vsaka učna ura pripravljen govorni nastop z vsemi prvinami gledališča.